Femø Vandværk A.M.B.A.

Orientering fra Femø Vandværk ( Nørreby )

Den 11 august fra kl 9, bliver der arbejdet på et ledningsbrud på Askhavnsvej.

DER BLIVER LUKKET FOR VANDET I EN PERIODE.

Det er svært at sige hvor lang tid det tager, men vi åbner selvfølgelig hurtigst muligt igen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Stiftet den 06. oktober 1912

Kalvemosevej 38, 4945 Femø tlf. 27 20 26 04
femovand@femovand.dk
Bestyrelsen:
11/06/2022
Formand: Hans Jakob Varming tlf. 27 20 26 04
Næstformand: Flemming Beck  tlf. 30 65 13 26
Sekretær: Sv. Aage Christensen tlf. 51 24 25 40
Bestyrelsesmedl.: Søren Banke  tlf. 40 13 77 57
Bestyrelsesmedl.: Michael W. Christiansen
Suppleanter til bestyrelsen:
1. Gregers Frank
2. Pia Køppen
Udenfor bestyrelsen:
Driftsleder: Chris Grube Pedersen 54 71 51 77
Kasserer: Dorte Rasmussen
Revisor: Dorte Rasmussen
Forbrugerorientering
CVR/SE 31 80 70 18

LER kort er nu online :

Femø Vandværk er nu blevet opdateret med nye digitale online kort.

Landinspektørfirmaet LE34 i Maribo opretter og leverer data.

Alle stikledninger indtil grundejers skel er anvist med lyseblå farve.

Ledningsnettet er anvist med blå farve. Stophaner er anvist på kortoversigten.

Virksomheder, der søger gravetilladelse, skal gøre som hidtil.

Private kan se ledningsføringer og indrapportere evt. fejl og mangler til vandværket på mail:

femovand@femovand.dk

Dokumenter og vedtægter :