Foreningerne

Femø er rig på menneskelige ressourcer. Det kommer blandt andet til udtryk i et meget varieret og levende foreningsliv, et stærkt fællesskab og mange aktive frivillige, der er med til at realisere et helårssamfund i fortsat udvikling.

Nærdemokrati har gode kår. Folk er engagerede og tager ansvar. Til alle typer af møder og arrangementer møder både fastboende og fritidsfolk talstærkt op.

Månedens citat

Her på Femø ved du at andre bekymrer sig om dig

– Femøbeboer

Femø Beboerforening

Formand Ulrik Andreasen

Mail/telefon: marianne.ulrik@hotmail.com / 2053 7755 

Beboerforeningens formål er:

At løse opgaver til gavn for Femø på et tværpolitisk grundlag og søge at fremme Femøbeboernes fælles interesser.

At fremme beboernes interesse for Femøs særlige vilkår og mærkesager, samt motivere beboerne til aktivt at tage del i løsningen.

At arbejde for at fastholde og udvikle Femø som et levedygtigt samfund, herunder at der altid findes en dagligvarebutik på øen.

Beboerforeningen er forum for drøftelser og arbejde med at finde løsninger. Beboerforeningen repræsenterer beboerne i forhold til relevante politiske fora, offentlige eller private institutioner, samt i forhold til beslægtede foreninger. Repræsentationen kan varetages af repræsentanter for beslægtede foreninger eller fælles organisationer for en flerhed af beslægtede foreninger.

Bemærkning:

I forhold til interessevaretagelse omfatter begrebet ”Femøbeboerne”, fastboende, fritidshusejere og erhvervsdrivende på Femø.

-se mere i Beboerforeningens vedtægter

Bestyrelse

Ulrik Andreasen, formand

Inge-Lise Bisted, Ø-kontakt og næstformand

Marie Jakobsen, kasserer

Chris Grube Pedersen, Ø-kontakt

Birte Haritsø, sekretær

Ove Roug

Tommy Olsen

Bank: Arbejdernes Landsbank 5359 0244817

CVR nr. 29866600

Medlemskab koster 200 kr. pr. person.

Medlemskabet inkluderer foreningens blad ”Talerøret for Femø”, bladet bliver leveret gratis på Femø, forsendelse udenøs koster 80 kr. pr. år.

Femø Menighedsråd

FORMAND FOR VALGBESTYRELSEN, FORMAND
Lis Christoffersen
Askhavnsvej 73
4945 Femø

NÆSTFORMAND
Linda Gurli Boesen
Issemosevej 20
4945 Femø

KASSERER
Jens-Frederik Dinsen
Damstrædet 14
4945 Femø

KONTAKTPERSON, KIRKEVÆRGE
Hans Jakob Varming
Høkerstrædet 6
4945 Femø

MENIGT MEDLEM
Lone Susanne Westen
Langemose 28
4945 Femø

SOGNEPRÆST (KIRKEBOGSFØRER)
Pia Lene Pape
Lyngmosevej 8
Birket
4943 Torrig L

Lorem ipsum dolor sit amet tellus, quis lorem ipsum tooltip luctus ligula. Curabitur laoreet fringilla porta. Proin dictum lacus at neque interdum tempor consectetur adipiscing elit metus vel leo placerat. Amet null vitae ante vitae mauris.

Stil

Nullam rutrum velit eget quam pretium vehicula. Amet null vitae ante vitae mauris. Lorem ipsum massa sed turpis aliquam eleifend id pulvinar metus sed lorem. Maecenas enim velit. Maecenas eu metus vel leo placerat cursus.

Femø Idrætsforening

Formand Peter Warnar

Mail/telefon: peterwarnar@hotmail.com 6127 5251 / 2330 7713

 

Femø Idrætsforening fra 1922, arrangerer sportslige og kulturelle aktiviteter på Femø.

Generalforsamling afholdes i februar måned. Passivt medlemskab koster 20 kr., aktivt medlemskab koster 100 kr.

Foreningen afholder Fastelavn på Femø Kro den sidste lørdag i uge 7 kl. 15.00.

I maj måned arrangerer foreningen en hornfiskekonkurrence i samarbejde med Havnehøkeren.

I sommerhalvåret kan man som aktivt medlem bruge havkajakker og kano.

På fodboldbanen kan der spilles fodbold, hvor foreningen har 2 7-mandsmål. Grønsværen er af varierende kvalitet. I Femø Kvindelejrs sportsuge spilles der traditionstro en fodboldkamp mellem kvinderne fra Ø-lejren og femøboer torsdag kl. 15.00.

 

.

I ugen op til Jazzugen afholder foreningen Femø Triathlon. Om onsdagen kl. 10.00 individuel for børn og voksne, om søndagen kl. 10.00 stafet/familie triathlon. Disciplinerne består af: svømning 500 meter, cykling 9,2 kilometer og løb 5,4 kilometer – børn halve distancer.

Foreningen er ansvarlig for havneoprydning under Femø Jazz. Overskuddet af auktionen under Peder Madsens Mindekoncert går til Femø Idrætsforening.

Den sidste lørdag i efterårsferien arrangerer foreningen Femø Lystfisker Mesterskab i samarbejde med Havnehøkeren.

I vinterhalvåret tilbyder foreningen gymnastik med instruktør på Femø Kro en gang om ugen. Deltagerne betaler 300 kr. for hele sæsonen.

Foreningen afholder kursus i fluefiskeri, svømning m.m., desuden arrangeres cykeludflugter.

Femø Jagtforening

Femø Jagtforening (FjF) af 15-09-1934
CVR-nr.: 36 11 65 36
Askhavnsvej 66 – DK-4945 Femø
Lollands Bank: Reg.nr: 6525 – Konto: 4026 462

FjF bestyrelse:
– Formand: Flemming Bech.
– Næstformand: Torben Frederiksen.
– Kasserer/sekretær/kontaktperson: Esben Roug, E-mail: esben.roug@mail.dk Mob: 3050 2544
– Bestyrelsesmedlemmer:
– Niels Troels Hansen.
– Kaj Larsen.
– Suppleant:
– Ebbe Jacobsen.

 

Femø Jagtforening afholder årligt to rævejagter i starten af året samt vildspil den første lørdag i november.

OM FEMØ's SKULPTURER

Formand Palle Sørensen

Mail/telefon: Mail? / 4097 3640

 

Femø Bådelaug varetager interesserne for fastligger bådejere i Femøs Havn.

Sammen med havnefoged, beboerforening og Lolland Kommune søger Bådelauget at udvikle miljøet ved Femø Havn.

Femø Bådelaug vedligeholder det gamle pakhus Æggeskallen og stiller lokalerne frit til rådighed for gæstesejlere.

Pensionistforeningen

Formand Vagn Pedersen femo@rittavagn.dk 2014 1712

 

Onsdagsmøder i Pensionistforeningen

I vinterhalvåret (fra ca. oktober til april inkl.) holder Pensionistforeningen møde hver onsdag for aktive medlemmer i Præstegården kl. 14-17. Møderne arrangeres af bestyrelsen. Vi synger, drikker kaffe/te, spiller kort og bankospil. Sommetider kan der også være andre aktiviteter på programmet såsom film – lysbilleder – foredrag og andet.  Det er altid en meget hyggelig eftermiddag. Man er velkommen til at dukke op, når det passer en.

Bussen kan bestilles (5471 5040 eller 4028 0040)

Femø´s vandværker

På Femø har vi tre vandværker :

FEMØ VANDVÆRK A.M.B.A. 
Stiftet den 06. oktober 1912
Adresse: Askhavnsvej 72 Femø 4945 Maribo tlf. 27 20 26 04
E-mail adresse: femovand@femovand.dk
Bestyrelsen:
29/04/2017
Formand: Hans Jakob Varming tlf. 27 20 26 04
Næstformand: Søren Schack Hansen Askhavnsvej 72 tlf. 51 50 70 20
Sekretær: Sv. Aage Christensen Kærbyvej 29 tlf. 51 24 25 40
Bestyrelsesmedl.: Flemming Beck Askhavnsvej 63 tlf. 30 65 13 26
Bestyrelsesmedl.: Søren Banke Linde Alle 57,3 2720 Vanløse tlf. 40 13 77 57
Suppleanter til bestyrelsen:
1. Palle Marquar Larsen Damstrædet 3 tlf. 54 64 75 88
2. Vakant
Udenfor bestyrelsen:
Driftsleder: Vagn Pedersen Damstrædet 6 tlf. 20 14 17 12 og 54 71 54 01
Kasserer: Vagn Pedersen Damstrædet 6 tlf. 20 14 17 12 og 54 71 54 01
Revisor: Flemming Westen Amalievænget 21, tlf. 23 25 17 47
4900 Nakskov
Revisorsuppleant: Hans Peter Juel Askhavnsvej 51 tlf. 20 20 16 46 og 55 72 16 46
Daglig drift.
Forbrugerorientering
CVR/SE 31 80 70 18

SØNDERBY VANDVÆRK

BESTYRELSEN
Formand: Søren Schmidt · tlf. 3641 3158
Kasserer: Niels Krogh · tlf. 2275 1435
Georg Brack · tlf. 2856 6830 & 2966 0803
Preben Hansen · tlf. 2084 2972
Henning Grenaae · tlf. 3670 6398 & 2046 7796
LER – registret
Michael Brinch · tlf. 4640 3773 & 29291515
Vandværkets smed
Sønderby Smedie, FEMØ
Ole Andersen · tlf. 5471 5040 & 4028 0040
Vandværkets tilsynsførende
Svend Leo Jensen · tlf. 5471 5171

OM FEMØ's SKULPTURER

Lorem ipsum dolor sit amet tellus, quis lorem ipsum tooltip luctus ligula. Curabitur laoreet fringilla porta. Proin dictum lacus at neque interdum tempor consectetur adipiscing elit metus vel leo placerat. Amet null vitae ante vitae mauris.

Stil

Nullam rutrum velit eget quam pretium vehicula. Amet null vitae ante vitae mauris. Lorem ipsum massa sed turpis aliquam eleifend id pulvinar metus sed lorem. Maecenas enim velit. Maecenas eu metus vel leo placerat cursus.

OM FEMØ's SKULPTURER

Lorem ipsum dolor sit amet tellus, quis lorem ipsum tooltip luctus ligula. Curabitur laoreet fringilla porta. Proin dictum lacus at neque interdum tempor consectetur adipiscing elit metus vel leo placerat. Amet null vitae ante vitae mauris.

Stil

Nullam rutrum velit eget quam pretium vehicula. Amet null vitae ante vitae mauris. Lorem ipsum massa sed turpis aliquam eleifend id pulvinar metus sed lorem. Maecenas enim velit. Maecenas eu metus vel leo placerat cursus.

OM FEMØ's SKULPTURER

Lorem ipsum dolor sit amet tellus, quis lorem ipsum tooltip luctus ligula. Curabitur laoreet fringilla porta. Proin dictum lacus at neque interdum tempor consectetur adipiscing elit metus vel leo placerat. Amet null vitae ante vitae mauris.

Stil

Nullam rutrum velit eget quam pretium vehicula. Amet null vitae ante vitae mauris. Lorem ipsum massa sed turpis aliquam eleifend id pulvinar metus sed lorem. Maecenas enim velit. Maecenas eu metus vel leo placerat cursus.