IMG_7423-min

 

Sønderby Vandværk

Madsens Vænge 8

4945 Femø

IMG_7423-min

Femø har tre eksisterende vandværker:

Femø Vandværk som forsyner Nørreby og den nordlige del af Femø.

Sønderby Vandværk som forsyner Sønderby, den sydlige del af Femø samt Havnen.

Lille Strandgård Vandværk som forsyner sommerhusudstykning og omkringliggende ejendomme.

Sønderby Vandværk blev stiftet i 1946 og blev i 2003 lagt sammen med det tidligere Femø Havns Vandværk.

Vandværkes samlede ledningsnet er ca. 15 km. lang og forsynes fra to boringer, en under vandværksbygningen på Madsens Vænge og en boring ved Bakkegården. Boringen ved Bakkegården står for mere end 80 % af den samlede vandforsyningen på ca. 12.000 m3.

Forsyningsproblemer

Bliver der problemer med din vandforsyning, og mener du, at årsagen skal søges hos vandværket eller i dets forsyningsledninger, bedes du rette henvendelse til Henning Grenaae, som er vandværkets tilsynsførende.
Han vil så tage affære.
Telf.: 20 46 77 96

 

Driften er normal

Der er ikke planlagt arbejder på ledningsnettet
Bestyrelsesmøder

14.08.2021

Generalforsamling

2021

Budget

2021

Regnskab

2020

Vedtægter opdateret 2017

 

thumbnail of NYE VEDTÆGTER SSVI

Regulativet afventer godkendelse fra Lolland Kommune

 

thumbnail of regulativ

Funktionen er under udarbejdelse.
Forventes implementeret ultimo 2021

Er det bedre at drikke vand af flaske end vand fra vandhanen ?

Nej. Vandet fra vandhanen bliver løbende kontrolleret, så du altid kan være sikker på, at drikkevandet lever op til de høje kvalitetskrav, vi stiller i Danmark.

Vi anbefaler at drikke vandet fra vandhanen, med mindre du vil have brus eller smag i vandet.

Mineralvand fremstilles (ligesom drikkevand) i langt de fleste tilfælde af grundvand, men skal ikke leve op til kvalitetskravene til drikkevand. F.eks. kan det samlede indhold af salt ligge langt over de krav, der stilles til drikkevand.

Kort sagt: Mineralvand er af en anden kvalitet og til en langt højere pris end drikkevand fra hanen.

Hvorfor er mit vand rødbrunt og er det skadeligt ?

Hvis dit kolde vand bliver uklart og misfarvet, skyldes med stor sandsynlighed arbejde med rørene. Enten i gaden eller inde i ejendommen.

Det er et forbigående fænomen, og vandet er ikke sundhedsskadeligt. Farven skyldes, at aflejret kalk og jern fra vandrørene bliver revet af rørene.

For at få rent vand skal du skylle dine vandrør ved at lade alle vandhaner løbe, indtil vandet bliver klart. Dette vil normalt vare et par minutter.

Hvorfor er mit vand hvidt ?

Hvis dit vand er hvidt, skyldes det normalt luft i vandet. Prøv at fylde et glas med det hvide vand.

Hvis der er luft i vandet, vil vandet blive klart nedefra og op, når luften bruser af.

Luft i vandet er et forbigående fænomen. Vandet er ikke sundhedsskadeligt. Det kan ske, hvis der i forbindelse med reparationer kommer luft i rørene.

Hvad gør jeg hvis mit vasketøj er blevet rustfarvet ?

Er dit vasketøj blevet misfarvet, fordi der er rust i vandet, er her et godt råd:

  • Læg tøjet i vand tilsat 1 dl citronsyre pr. 10 l vand
  • Efter ½ time vrider du tøjet og vasker det igennem i en varm sodaopløsning med 3 dl soda til 10 l vand
  • Skyl tøjet og gør som efter normal vask

Hvorfor er vandet i den kolde hane varmt ?

Hvis vandet i den kolde hane er varmt, hænger det ofte sammen med, at rørene med det varme og rørene med det kolde vand ligger for tæt.

Derfor afgiver det varme vand varme til det kolde vand.

I et blandingsbatteri kan der også være højere tryk på det varme vand end på det kolde vand.

Hvorfor har jeg lavt vandtryk ?

Der kan være flere årsager til lavt vandtryk. Oftest skyldes det ting i din egen vandinstallation. Det kan være tilstoppede filtre på dine vandhaner. Det kan være, at dine vandrør er gamle og tillukkede. Der vil med tiden sætte sig aflejringer af okker i røret, som forhindrer gennemstrømningen og dermed mindsker trykket.

Spørg din nabo om deres vandtryk også er lavt – hvis det er tilfældet, så anmeld det til den driftsansvarlige på vandværket Henning Grenaae tlf. 20 46 77 96.

Hvis det kun er dig som har lavt vandtryk, så skal du oftest kontakte en autoriseret VVS-installatør evt. Femø Smeden.

Hvor hårdt er mit vand ?

Ved vandets hårdhed forstås dets indhold af calcium og magnesium udtrykt i hårdhedsgrader (dH)

Vandets hårdhed karakteriseres normalt efter følgende skala:

Vandets hårdhed bør ligge mellem 50 og 300 dH.

Det vand du får fra Sønderby Vandværk har en hårdhed på ca. 230 dH.

Er der pesticider i mit vand ?

Nogle steder i landet er der fundet pesticider i grundvandet over grænseværdien.

Der er imidlertid ingen pesticider i grundvandet under Femø. Ingen af øens tre vandværker har således pesticider i vandet.

Vandværkerne kontrollerer løbende vandet for at følge udviklingen.