Godstransport ændringer

Prisændringer vedr. godstransportstøtten til Askø, Fejø og Femø med virkning fra 1. maj 2019. Lolland Færgefart havde i 2018 et merforbrug på godstransportstøtten, hvorfor Tekniskudvalg i Lolland Kommune den 3. april 2019 har besluttet at der skal opkræves fuld persontakst for føreren af lastbiler, sættevogne, traktorer, selvkørende landbrugs/arbejdsmaskiner og varevogne.  Ændringen træder i kraft pr.…

Femøsund dok ophold

I den kommende uge må vi nøjes med Femøsund på billede, for vores kære færge skal til forårstjek. Se Lolland Færgefarts opslag om dok ophold: http://www.lollandfaergefart.dk/ Der er planlagt flg. dok ophold for færgerne i 2019M/F Femøsund Uge 15, 8. april til 11 april. M/F Askø uge 19, 6. maj til 11. maj.M/F Christine Uge…