LOGO_Fhh
525

Femø Beboerforening (FBF) har siden 1/10 2019 arbejdet på at få forpagtet Havnehøkeren ud til en ny købmand. Efter at have været i kontakt med 10 forskellige ansøgere, som alle endte med at sige nej tak, måtte FBF erkende, at det måtte gribes anderledes an, og pasningen af butikken baseres på delvis frivillig arbejdskraft.

I december 2020 blev der lavet en uforpligtende undersøgelse for at få indtryk af, om der ville være opbakning til en model med andelstilskud og frivillig arbejdskraft. Der kom så mange positive tilbagemeldinger, at beslutningen om at arbejde videre på at få genåbnet Havnehøkeren var ganske let.

Det blev hurtigt afklaret, at en Andelsforening bedst vil passe til den valgte driftsform. Medlemmerne får mulighed for direkte indflydelse, og der bliver en tydelig opdeling mellem Andelsforeningen, som skal stå for driften af Havnehøkeren og FBF, som ejer Det Gule Magasin med inventar.

Femø-Havnehøker åbnede som andelsbutik søndag den 28. marts 2021.

Besøg butikkens hjemmeside….

Tilskud til “Grøn butik i Det Gule Magasin”

FBF har i støtte fra Erhvervsstyrelsen/Østøtte og fra LAG Småøerne fået 230.000 kr. i tilskud til at skabe “Grøn butik i Det Gule Magasin”.

FBF har desuden modtaget støtte fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Europa investerer i landdistrikterne.

Bestyrelsen

Formand

Susie Hayes                 2020 9265

Kasserer
Ole Bryde                     2084 9830

Sekretær
Irene Crone-Langkjær  5384 1974
Gytte Hansen               2179 0391
Gitte Korndal               2045 3981
Søren Rommelhoff      2874 1568
Sten Bang                   2032 0150

Kontakt:  fhh@femo.dk

Ved at tegne et andelsbevis støtter du driften af det kulturelle og sociale samlingsted som en dagligvarebutik udgør på en lille ø; som stedet for tilfældige møder og den fælles fortælling som er med til at binde fællesskabet sammen.

Andelsbeviset kan tegnes ved at kontakte foreningens sekretær eller ved at benytte tegningsformularen som du finder her….