Femø beboerforening

Beboerforeningens formål er:

1. At arbejde for at fastholde og udvikle Femø som et levedygtigt helårssamfund, herunder at
færgefarten fungerer tilfredsstillende, og at der findes en dagligvarebutik på øen.
2. At styrke øens fællesskab og sammenhold ved at fremme beboernes interesser for Femøs
særlige vilkår og mærkesager og motivere beboerne til aktivt at tage del i løsninger.
3. At løse opgaver til gavn for Femø på et tværpolitisk grundlag. Beboerforeningen
repræsenterer beboerne i forhold til politiske fora og offentlige eller private
organisationer. Repræsentationen kan varetages af foreninger og organisationer i
samarbejde med FBF.

-se mere i Beboerforeningens vedtægter

FBFs bestyrelse

Formand

Inge-Lise Bisted
I bestyrelsen som Ø-repræsentant indtil 1.1. 22 og valgt af generalforsamlingen 26.6.21
Kirkehældevej 33 Femø
21920276
bistedjacobsen@gmail.com

Næstformand

Henning Hellwing
Fennevej 2 4760 Vordingborg
Engmosevej 4 Femø
25485456
Henning@hellwing.dk

Kasserer

Bothilde Marie Jakobsen
Præstevangen 17 Femø
20210260
marie_jakobsen@hotmail.dk

 

Sekretær

Birte Harritsø
Kongevejen 17 Femø
20344360
birte-harritsoe@mail.dk

 

Jørgen Larsen
Lille Strandgårdsvej 15 Femø
51214485
jlr@larsen.mail.dk

Christine Pedersen
I bestyrelsen som Ø-repræsentant indtil 1.1. 22 og valgt af generalforsamlingen 26.6.21 som 2. Suppleant
Askhavnsvej 63 Femø
29662852
chrisfemoe@gmail.com

 

  1. Suppleant

Dorte Schiønning Andersen
Ledagersti 17 2720 Værløse
Mosevej 2 Femø
29110690
dorte.s.andersen@hotmail.com

2. Suppleant
Christine Pedersen
Askhavnsvej 63 Femø
29662852

Økontakter i Lolland Kommunes Økontaktudvalg: Chris og Inge-Lise

Ørepræsentant i SADS (Øsammenslutningen): Birte

Ansvarshavende redaktør for Talerøret: Marie

CVR nr. 29866600

Bank: Arbejdernes Landsbank 5359 0244817

Bliv medlem af Femø Beboerforening!

Alle, som er fyldt 18 år, og som er ejer af fast ejendom på Femø eller tilhører ejerens husstand eller som er fastboende på Femø, kan blive medlem af Femø Beboerforening.

Et medlemskab koster 200 kr. per person og inkluderer foreningens blad ”Talerøret”. Bladet leveres gratis på Femø, forsendelse udenøs koster 100 kr.

Betal til konto 5359 0244817 eller kontakt kasserer Marie Jakobsen marie_jakobsen@hotmail.dk

 

Betal et fadderskab til Talerøret!

Støt foreningens blad ved at betale mindst 100 kr. i fadderskab. Fadderskabslisten kan ses i Talerøret.

Talerøret

Talerørets mail: taleroret@gmail.com

Alle er velkomne til at sende indlæg og fotos til bladet. Deadline d. 15/2, 15/5, 15/8 og 10/11.

Et abonnement på Talerøret koster 125 kr. om året.

Enkeltnumre af bladet kan købes rundt omkring på Femø for 35 kr./stk.

Hent dokumenter :

Bestyrelsen 2020

Årsregnskabet 2021

Læs regnskabet her…