Femø beboerforening

UDSÆTTELSE AF FBFs EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Til alle medlemmer af Femø Beboerforening

Den annoncerede ekstraordinære generalforsamling lørdag d. 27. april må
desværre udsættes til

FREDAG d. 10. maj kl. 11.00 på Femø Kro.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Orientering om den aktuelle situation
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
6. Evt.

Vi håber på øens opbakning!

Venlig hilsen

Michael W. Christiansen, Økontaktrepræsentant
Birte Harritsø, medlem af FBF’s afgåede bestyrelse

Beboerforeningens formål er:

1. At arbejde for at fastholde og udvikle Femø som et levedygtigt helårssamfund, herunder at
færgefarten fungerer tilfredsstillende, og at der findes en dagligvarebutik på øen.
2. At styrke øens fællesskab og sammenhold ved at fremme beboernes interesser for Femøs
særlige vilkår og mærkesager og motivere beboerne til aktivt at tage del i løsninger.
3. At løse opgaver til gavn for Femø på et tværpolitisk grundlag. Beboerforeningen
repræsenterer beboerne i forhold til politiske fora og offentlige eller private
organisationer. Repræsentationen kan varetages af foreninger og organisationer i
samarbejde med FBF.

-se mere i Beboerforeningens vedtægter

FBFs bestyrelse

Formand

Frederik Blichfeldt

 

Næstformand

Jørgen Larsen

Lille Strandgårdsvej 15, Femø

51 21 44 85

femoedesign@gmail.com

 

Kasserer og repræsentant i FHH

Beatrice Linnet Michelsen

P.C. Davidsensvej 30, 4690 Haslev

Damstrædet 50, Femø

42 80 74 80

beatricelinnetmichelsen@gmail.com

 

Sekretær

Birte Harritsø

Kongevejen 17, Femø

20 34 43 60

birte-harritsoe@mail.dk

 

Bestyrelsesmedlemmer

Bent Larsen
Chris Grube Pedersen
Michael W. Christiansen

Suppleanter

Susanne Høeg og Karina B. Jensen

 

Ø-kontaktudvalgsmedlemmer

Christine Pedersen
Askhavnsvej 63, Femø
29 66 28 52
chrisfemoe@gmail.com

 

Michael W. Christiansen
Askhavnsvej 64, Femø
30682964

Sådan bliver du medlem af Femø Beboerforening:

Du kan vælge følgende (alle priser gælder for et år):

1.    Medlemskab af Femø Beboerforening – inklusiv gratis abonnement på Talerøret: 300 kr. pr. person

2.    Abonnement på Talerøret (uden medlemskab af FBF): 125 kr.

3.    Tillæg: forsendelse af Talerøret til en udenøs adresse: 125 kr.

         4.   Et Fadderskab til Talerøret:100 kr.

Alle, som er fyldt 18 år, og som er ejer af fast ejendom på Femø eller tilhører ejerens husstand eller som er fastboende på Femø, kan blive medlem af Femø Beboerforening.


Sådan gør du

Vi skal bruge følgende oplysninger fra dig/jer:

·  Din mailadresse

·  Dit navn og evt. tlf. nummer

·  Din adresse på Femø

·  Din boadresse, hvis denne ikke er på Femø

Oplys venligst om du ønsker: 1. medlemskab inkl. Talerøret eller kun abonnement på Talerøret,

                                                2. forsendelse til udenøs adresse

                                                     3. fadderskab til Talrøret

Send oplysningerne til vores kasserer på mail kasserer@femo.dk, som så vil returnere med en faktura på det ønskede. Hvis du ikke har mail, kan du aflevere dine oplysninger til Beatrice Linnet Michelsen, Damstrædet 50, Femø.

Vi ser frem til at høre fra dig!

Betal et fadderskab til Talerøret!

Støt foreningens blad ved at betale mindst 100 kr. i fadderskab. Fadderskabslisten kan ses i Talerøret.

Talerøret

Talerørets mail: taleroret@gmail.com

Alle er velkomne til at sende indlæg og fotos til bladet. Deadline d. 15/2, 15/5, 15/8 og 10/11.

Et abonnement på Talerøret koster 125 kr. om året.

Enkeltnumre af bladet kan købes rundt omkring på Femø for 35 kr./stk.

Hent dokumenter :