Gratis færge for cyklister og fodgængere forlænget.

I hele juli, august og september måned kan cyklister og gående komme gratis med færgen til Femø, Fejø og Askø.  Tilbuddet hænger sammen med de initiativer, regeringen har taget for at understøtte danskernes muligheder for at afholde sommerferie i Danmark. Ordningen giver mulighed for at statsligt udbudte færgeruter, kommunale færgeruter og private færgeruter, der sejler…

Fartplaner 2020

Ordinær fartplan fra 3.august 2020 – Særplaner til efteråret/værftsophold Ordinær fartplan: Fartplanen med den ændrede beredskabsordning, som var varslet til ikrafttræden 4. juli 2020 træder i kraft som ordinær fartplan fra 3. august 2020. Værftsophold og særplaner:  Der sejles efter særplan d. 30/6 – 1/7. Man kan tilmelde sig Lolland Færgefarts sms-service via hjemmesiden.Fra slutningen…

Ny fartplan

Kære alle Efter en meget vanskelig proces, lykkedes det i slutspurten at nå frem til et tilfredsstillende resultat for alle tre øer – inden for de rammer, som politikerne har udstukket. Sejltiden på pendlerfærger kl. 6.00, 7.10 og 16.05 er berammet til at vare 50 min. Find fartplanen under transportVenlig hilsen Chris og Inge-Lise

Godstransport ændringer

Prisændringer vedr. godstransportstøtten til Askø, Fejø og Femø med virkning fra 1. maj 2019. Lolland Færgefart havde i 2018 et merforbrug på godstransportstøtten, hvorfor Tekniskudvalg i Lolland Kommune den 3. april 2019 har besluttet at der skal opkræves fuld persontakst for føreren af lastbiler, sættevogne, traktorer, selvkørende landbrugs/arbejdsmaskiner og varevogne.  Ændringen træder i kraft pr.…