Forsøgsordning med indenøs nødberedskab i hjemmeplejen

Vi kan med glæde fortælle, at Lolland Kommune/hjemmeplejen i samarbejde med Femø Beboerforening/Økontaktrepræsentanter har udarbejdet et koncept for et indenøs nødberedskab, som kan træde i kraft i forbindelse med nødkald og situationer, hvor hjemmeplejen ikke kan komme frem (f.eks. akut færgenedbrud – force majeure). I første omgang er det aftalt som en forsøgsordning på Femø i…