Corona opdatering

Kære alle, Som følge af de retningslinjer der er udstukket af Sundhedsstyrelsen og Statsministeren, lukker den åbne konsultation på Femø indtil videre. Den officielle udmelding er, at praktiserende læger kun skal behandle akutte patienter. Det vil sige, at man f.eks. ikke må komme og sætte sig i venteværelser for at få målt sit blodtryk. Al…