Coronavirus / COVID-19 og Femø

Sidste nyt fra Sundhedstyrelsen : Klik her

Følg også med på Facebook Femø og FBF. 
Har du brug for hjælp med indkøb eller andet kan du lave et opslag der.
Du kan også kontakte Inge-Lise Bisted på 21 92 02 76 eller bistedjacobsen@gmail.com

Mere info om virus og forholdsregler :

Femølægen
Lolland Kommune
Myndighederne

Nedenfor har vi samlet alt information vi har om Coronavirus / COVID-19
i forhold til Femø.

COVID-19 Femø Havn

Lolland Kommune har valgt at følge statsministerens udmelding om, at alt holdes lukket frem til 2. påskedag den 13. april 2020.

For Lollands lystbådehavne betyder det følgende:

  • Alle havnekontorer holdes lukkede, – personalet kan træffes på telefoner og mails.
  • Alle toiletter, bad, køkkener, fælleslokaler, vaskemaskinerum og lokaler i øvrigt i vores havnebygninger holdes lukkede.
  • Vand på broerne/havnepladserne holdes lukket, dvs. vi holder fast i vores vinterlukning.
  • Vores takster for gæstesejlere og fastliggere er uændrede, dvs. vi arbejder ikke med andre priser end dem, der er angivet i vores takstblad og på vores hjemmeside
  • For mere info om lystbådehavnene se – http://lollandhavne.dk

Med venlig hilsen

                                                                            Lolland Havne

Kragenæs Skibsproviantering

Varetur – varetur – varetur

Vi kører varer ud på Femø fredag men i de her Corona tider udvider vi så vi også kører om TIRSDAGEN på Femø.

Første gang vil være tirsdag d. 24/3 og vil forsætte indtil situationen er normal igen.

Varebestilling på tlf 51720005 / 40256159 eller mail rene@k-s4943.dk

Vh Kragenæs Skibsproviantering.

Orientering fra Femø beboerforening :

 

Femø i coronakrisens tid

 

Meget er vendt på hovedet for tiden. Vi skal holde sammen ved at holde afstand og blive mest muligt hjemme.
Her kommer en række Femø nyheder, som alle er præget af coronakrisen.

 

Orientering fra lægen.
​Niels Svensson meddeler, at ingen på Femø endnu er sendt til test for Covid-19, da ingen har haft symptomer, der efter de nugældende regler kræver test.

 

Orientering fra Lolland Færgefart – Reduceret fartplan.
Som varslet er der en reduceret fartplan på trapperne. Den træder i kraft først i næste uge, om det bliver søndag, mandag eller tirsdag er ikke helt afgjort endnu. Det bliver samme sejlplan alle syv dage.
En reduceret sejlplan er ikke for at spare, men for at besætninger kan arbejde flere døgn i træk og få nok hviletid. Der vil blive arbejdet i faste hold for at mindske risikoen for smitte mellem holdene. Der arbejdes om bord efter sundhedsstyrelsens anvisninger.
Opstår der særlige transportbehov, som ikke kan dækkes inden for planens rammer, må man kontakte færgeledelsen.

 

Varetur fra Kragenæs Skibsproviantering
Det er på sin vis lidt held i uheld, at vi pt. ikke har nogen købmand eller andre samlingssteder på øen med øget smitterisiko. Til gengæld fungerer det fint med levering af varer fra Kragenæs. I fredags var der 25 husstande, der fik leveret varer. Rene Hansen har besluttet i denne periode at tilbyde levering både tirsdag og fredag. Se opslag længere nede på siden.

 

Benzin til græsslåmaskinen
Det er forår og græsset skal slås. For at undgå at skulle behøve at tage af sted for at købe benzin, sælger Ole Andersen, Sønderby Smedje i denne perode benzin. Medbring venligst selv dunk.

 

Orientering fra menighedsrådet   

Menighedsrådsmødet den 1. april kl. 10.30 i Præstegården er aflyst indtil videre, på grund af coronavirus.
Når ny dato foreligger, vil datoen blive offentliggjort på tavlerne ca. en uge i forvejen.

Pas godt på jer selv.

Venlig hilsen Lis

Femø Menighedsråd

 

Orientering fra Femø Kro

Som alle måske ved, så er sildebord skærtorsdag aflyst. Vi satser i stedet på at lave take-away mad i påskedagene til fastboende og sommerhusgæster. Vi tænker, at lave følgende: Durumrulle med kylling Blæksprutteringe m/hvidløgsdressing Tapas-anretning ½ grillkylling med store pommes frites og remoulade Hvis der er behov og efterspørgsel kan vi evt. udvide med flere ting. Det endelige madprogram kommer senere. Vi modtager gerne bestilling i god tid på tlf. 54715009 eller femoe@femoekro.dk.
NB : Det er tilladt at komme ind på kroen og hente maden ifølge myndighederne.
Mvh. Femø Kro

Udsættelse af FBF generalforsamling:

Vi flytter mødet fra 11.april 2020 foreløbig til 17. maj 2020 kl. 13 på Femø Kro.

Må man tage i sommerhus på Femø?

Ud fra statsministerens sidste udmeldinger er der opstået usikkerhed over hele landet, om man må tage i sommerhus i påsken, som mange jo plejer. Med mindre andet bliver bestemt af myndighederne, er det vores holdning, at hvis man bliver i sin bil på færgen, bliver i sit sommerhus og holder afstand, når man går tur og møder nogle, kan man godt tage til Femø og være “hjemme i sit fritidshus” uden risiko for at blive smittebærer.

 

Hold kontakt på afstand

Det er vores indtryk, at femøboerne klarer situationen godt. Mange af os er jo i risikogruppen på grund af alder og måske også sygdom. Eftersom vi ikke kan mødes, som vi plejer, er der god brug for telefon og digitale midler. Vi er ved at udarbejde en telefonliste over fastboende til uddeling. Hvis du ikke ønsker at stå på listen, så sig det til Birte Harritsø (20344360). Når listen er kommet ud, bedes fejl og mangler ligeledes oplyst til Birte Harritsø (birte-harritsoe@mail.dk).

 

Aflysning:

Lokalhistorisk arkivs arrangement i Præstegården 10. april 2020 er aflyst.

Venlig hilsen

Ulrik Andreasen/Inge-Lise Bisted

Femø Beboerforening.

Femø Pensionistforening.

På baggrund af situationen omkring beskyttelse af borgerne mod smitte af Coronavirus,
har bestyrelsen besluttet at aflyse følgende arrangementer:

Damernes Butik i Præstegården den 22. april 2020.
Forårsafslutningen i Præstegården den 29. april 2020.
Sommerudflugt med bus den 3. juni 2020.

Bestyrelsen

Femø Lægen :

Kære alle, Som følge af de retningslinjer der er udstukket af Sundhedsstyrelsen og Statsministeren, lukker den åbne konsultation på Femø indtil videre.
Den officielle udmelding er, at praktiserende læger kun skal behandle akutte patienter.
Det vil sige, at man f.eks. ikke må komme og sætte sig i venteværelser for at få målt sit blodtryk.

Al kontakt skal starte telefonisk.

Det er specielt vigtigt, hvis man har åndenød, feber, hoste, halssmerter eller vejrtrækningsbesvær.
I de tilfælde kan man tillige ringe udenfor åbningstiden.
Telefonkonsultation og medicinbestilling er stadig mellem kl. 8 og 9.

Hvis man er småsløj med lidt feber og hoste er anbefalingen nu, at man bliver hjemme i sin seng til
man er rask, husker god håndhygiejne og så vidt muligt undgår at hoste på andre. Man skal ikke testes.
Se i øvrigt nærmere her: https://politi.dk/corona Som foreløbig giver de bedste svar.
Og på min hjemmeside: http://www.femoelaegen.dk/aktuelt/
Niels Svensson, Ø-læge, Femø.
Tlf. 5471 5005

Færgen :

information til rejsende til Askø/Lille-ø, Fejø og Femø

Vi skal passe på vores ældre øboer, medarbejdere og besætningerne i Lolland Færgefart.

Smitte med Coronavirus skal begrænses mest muligt og derfor opfordrer Lolland Færgefart rejsende uden uopsætteligt ærinde til øerne at udsætte deres besøg indtil der foreligger en nærmere afklaring ift. Coronavirus. dette gælder fra fredag den 13. marts og foreløbig til den 30. marts.

Vi  sejler primært med øboer, pendlere til øerne, hjemmepleje,  brand og redning, erhverv, som skal have fødevarer videre ud i landet. Håndværkere som har et akut ærinde på øerne eller har en konkret aftale med Lolland Færgefart om ærindet på øen er også i den primære målgruppe.

Øboer kan rejse frit frem og tilbage mod forvisning af øbo-kort. Kortet skal vises og ikke gives til besætningen.

Erhverv på øerne, som skal sende fødevarer videre ud i landet skal oprettes som kontokunder og vil blive billetteret denne vej, det samme gælder for håndværkere med akut behov til øerne.

Om bord på færgerne opfordres alle til blive i deres biler.  Passagerer som opholder sig i salonerne må kun anvende hvert andet sæde samt undgå kontakt med øvrige passagerer samt besætningerne om bord på færgerne.

Billethuset lukker for at mindske kontakterne og muligheden for smitte mellem passagererne, og tilsvarende skal der ikke være nær kontakt med personalet om bord.

Følg med i udviklingen på lolland færgefart

Kirke / menighedsråd :

Aflysninger Sangeftermiddag og Gudstjeneste.

Som følge af situationen vedr. Coronavirus/covid-19 aflyses sangeftermiddagen den 20. marts kl. 14.00 i Præstegården.

Ligeledes aflyses gudstjenesten den 22. marts kl. 13.00.

Aflysningerne er en beslutning taget af Kirkeministeriet den 12. marts 2020

I beslutningen står bl.a.

Regeringen har besluttet, at alle offentlige institutioners indendørs aktiviteter indstilles med øjeblikkelig virkning. Som følge heraf er alle gudstjenester derfor aflyst, indtil videre i de kommende 14 dage. Det samme gælder menighedsråds aktiviteter i sognegårde og lignende offentlige arrangementer, hvor menighedsrådet er vært.

Samtidig er det af stor betydning, at vi giver mulighed for forkyndelse af evangelium, håb og trøst til landets borgere i en krisetid. Alle folkekirkens sognepræster, sygehuspræster og andre præster vil fortsat være tilgængelige for mennesker, der har brug for det. Vi har desuden tilknyttet ekstra præster til Sjælesorg på nettet, som er folkekirkens eksisterende tilbud om en fortrolig samtale med en præst på internettet.

 

Med venlig hilsen Lis

Femø Menighedsrådet.