Femø Vandværk A.M.B.A.

Stiftet den 06. oktober 1912

Kalvemosevej 38, 4945 Femø tlf. 27 20 26 04
femovand@femovand.dk
Bestyrelsen:
29/04/2017
Formand: Hans Jakob Varming tlf. 27 20 26 04
Næstformand: Søren Schack Hansen  tlf. 51 50 70 20
Sekretær: Sv. Aage Christensen tlf. 51 24 25 40
Bestyrelsesmedl.: Flemming Beck  tlf. 30 65 13 26
Bestyrelsesmedl.: Søren Banke  tlf. 40 13 77 57
Suppleanter til bestyrelsen:
1. Palle Marquar Larsen  tlf. 54 64 75 88
2. Vakant
Udenfor bestyrelsen:
Driftsleder: Chris Grube Pedersen 54 71 51 77
Kasserer: LEDIG STILLING
Revisor: Flemming Westen  tlf. 23 25 17 47

Revisorsuppleant: Hans Peter Juel  tlf. 20 20 16 46 og 55 72 16 46
Daglig drift.
Forbrugerorientering
CVR/SE 31 80 70 18

LER kort er nu online :

Femø Vandværk er nu blevet opdateret med nye digitale online kort.

Landinspektørfirmaet LE34 i Maribo opretter og leverer data.

Alle stikledninger indtil grundejers skel er anvist med lyseblå farve.

Ledningsnettet er anvist med blå farve. Stophaner er anvist på kortoversigten.

Virksomheder, der søger gravetilladelse, skal gøre som hidtil.

Private kan se ledningsføringer og indrapportere evt. fejl og mangler til vandværket på mail:

femovand@femovand.dk

Dokumenter og vedtægter :