Femø Vandværk A.M.B.A.

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling på Femø Kro

Den 23. marts kl. 11.15

Bestyrelsen

Stiftet den 06. oktober 1912

Kalvemosevej 38, 4945 Femø tlf. 27 20 26 04
femovand@femovand.dk
Bestyrelsen:
11/06/2022
Formand: Hans Jakob Varming tlf. 27 20 26 04
Næstformand: Flemming Beck  tlf. 30 65 13 26
Sekretær: Sv. Aage Christensen tlf. 51 24 25 40
Bestyrelsesmedl.: Søren Banke  tlf. 40 13 77 57
Bestyrelsesmedl.: Michael W. Christiansen
Suppleanter til bestyrelsen:
1. Gregers Frank
2. Pia Køppen
Udenfor bestyrelsen:
Driftsleder: Chris Grube Pedersen 54 71 51 77
Kasserer: Dorte Rasmussen
Revisor: Dorte Rasmussen
Forbrugerorientering
CVR/SE 31 80 70 18

Dokumenter og vedtægter :
LER kort er nu online :

Femø Vandværk er nu blevet opdateret med nye digitale online kort.

Landinspektørfirmaet LE34 i Maribo opretter og leverer data.

Alle stikledninger indtil grundejers skel er anvist med lyseblå farve.

Ledningsnettet er anvist med blå farve. Stophaner er anvist på kortoversigten.

Virksomheder, der søger gravetilladelse, skal gøre som hidtil.

Private kan se ledningsføringer og indrapportere evt. fejl og mangler til vandværket på mail:

femovand@femovand.dk