Foreningerne

Femø er rig på menneskelige ressourcer. Det kommer blandt andet til udtryk i et meget varieret og levende foreningsliv, et stærkt fællesskab og mange aktive frivillige, der er med til at realisere et helårssamfund i fortsat udvikling.

Nærdemokrati har gode kår. Folk er engagerede og tager ansvar. Til alle typer af møder og arrangementer møder både fastboende og fritidsfolk talstærkt op.

Citat

Ved jorden at blive, det tjener os bedst.

– Grundtvig

Femø Beboerforening

Beboerforeningens formål er:

1. At arbejde for at fastholde og udvikle Femø som et levedygtigt helårssamfund, herunder at
færgefarten fungerer tilfredsstillende, og at der findes en dagligvarebutik på øen.
2. At styrke øens fællesskab og sammenhold ved at fremme beboernes interesser for Femøs
særlige vilkår og mærkesager og motivere beboerne til aktivt at tage del i løsninger.
3. At løse opgaver til gavn for Femø på et tværpolitisk grundlag. Beboerforeningen
repræsenterer beboerne i forhold til politiske fora og offentlige eller private
organisationer. Repræsentationen kan varetages af foreninger og organisationer i
samarbejde med FBF.

-se mere i Beboerforeningens vedtægter

FBFs bestyrelse

 

Formand

Frederik Blichfeldt

 

Næstformand

Jørgen Larsen

Lille Strandgårdsvej 15, Femø

51 21 44 85

femoedesign@gmail.com

 

Kasserer og repræsentant i FHH

Beatrice Linnet Michelsen

P.C. Davidsensvej 30, 4690 Haslev

Damstrædet 50, Femø

42 80 74 80

beatricelinnetmichelsen@gmail.com

 

Sekretær

Birte Harritsø

Kongevejen 17, Femø

20 34 43 60

birte-harritsoe@mail.dk

 

Bestyrelsesmedlemmer

Bent Larsen
Chris Grube Pedersen
Michael W. Christiansen

Suppleanter

Susanne Høeg og Karina B. Jensen

 

Ø-kontaktudvalgsmedlemmer

Christine Pedersen
Askhavnsvej 63, Femø
29 66 28 52
chrisfemoe@gmail.com

 

Michael W. Christiansen
Askhavnsvej 64, Femø
30682964

Sådan bliver du medlem af Femø Beboerforening:

Du kan vælge følgende (alle priser gælder for et år):

1.    Medlemskab af Femø Beboerforening – inklusiv gratis abonnement på Talerøret: 200 kr. pr. person

2.    Abonnement på Talerøret (uden medlemskab af FBF): 125 kr.

3.    Tillæg: forsendelse af Talerøret til en udenøs adresse: 125 kr.

         4.   Et Fadderskab til Talerøret:100 kr.

Alle, som er fyldt 18 år, og som er ejer af fast ejendom på Femø eller tilhører ejerens husstand eller som er fastboende på Femø, kan blive medlem af Femø Beboerforening.


Sådan gør du

Vi skal bruge følgende oplysninger fra dig/jer:

·  Din mailadresse

·  Dit navn og evt. tlf. nummer

·  Din adresse på Femø

·  Din boadresse, hvis denne ikke er på Femø

Oplys venligst om du ønsker: 1. medlemskab inkl. Talerøret eller kun abonnement på Talerøret,

                                                2. forsendelse til udenøs adresse

                                                     3. fadderskab til Talrøret

Send oplysningerne til vores kasserer på mail kasserer@femo.dk, som så vil returnere med en faktura på det ønskede. Hvis du ikke har mail, kan du aflevere dine oplysninger til Beatrice Linnet Michelsen, Damstrædet 50, Femø.

Vi ser frem til at høre fra dig!

Betal et fadderskab til Talerøret!

Støt foreningens blad ved at betale mindst 100 kr. i fadderskab. Fadderskabslisten kan ses i Talerøret.

Talerøret

Talerørets mail: taleroret@gmail.com

Alle er velkomne til at sende indlæg og fotos til bladet. Deadline d. 15/2, 15/5, 15/8 og 10/11.

Et abonnement på Talerøret koster 125 kr. om året.

Enkeltnumre af bladet kan købes rundt omkring på Femø for 35 kr./stk.

Andelsforeningen Femø Havnehøker

Formålet med andelsforeningen er at drive en bæredygtig dagligvarebutik på andelsbasis til gavn for fastboende, sommerhusejere og turister.

Det er foreningens håb, at andelsformen vil være medvirkende til at gøre brugerne mere bevidste om deres medejerskab af butikken. Derved skabes større forståelse for at støtte butikken, og vigtigheden af, at vi handler lokalt.

Andelsforeningen blev stiftet den 6. februar 2021

Femø Menighedsråd

Kommende begivenheder

Præster og ansatte

Femø Idrætsforening

Formand Peter Warnar Mail / telefon:
peterwarnar@hotmail.com 6127 5251 / 2330 7713
Kasserer Henning Hellwing,
Sekretær Sofus Teilslev,
Instruktører Eileen Christensen og Pia Christensen.

Femø Idrætsforening fra 1922, arrangerer sportslige og kulturelle aktiviteter på Femø. Generalforsamling afholdes i februar måned. Passivt medlemskab koster 20 kr., aktivt medlemskab koster 100 kr.Foreningen afholder Fastelavn på Femø Kro den sidste lørdag i uge 7 kl. 15.00. I maj måned arrangerer foreningen en hornfiskekonkurrence i samarbejde med Havnehøkeren. I sommerhalvåret kan man som aktivt medlem bruge havkajakker og kano. På fodboldbanen kan der spilles fodbold, hvor foreningen har 2 7-mandsmål. Grønsværen er af varierende kvalitet. I Femø Kvindelejrs sportsuge spilles der traditionstro en fodboldkamp mellem kvinderne fra Ø-lejren og femøboer torsdag kl. 15.00.

I ugen op til Jazzugen afholder foreningen Femø Triathlon. Om onsdagen kl. 10.00 individuel for børn og voksne, om søndagen kl. 10.00 stafet/familie triathlon. Disciplinerne består af: svømning 500 meter, cykling 9,2 kilometer og løb 5,4 kilometer – børn halve distancer. Foreningen er ansvarlig for havneoprydning under Femø Jazz. Overskuddet af auktionen under Peder Madsens Mindekoncert går til Femø Idrætsforening. Den sidste lørdag i efterårsferien arrangerer foreningen Femø Lystfisker Mesterskab i samarbejde med Havnehøkeren. I vinterhalvåret tilbyder foreningen gymnastik med instruktør på Femø Kro en gang om ugen. Deltagerne betaler 300 kr. for hele sæsonen. Foreningen afholder kursus i fluefiskeri, svømning m.m., desuden arrangeres cykeludflugter.

Femø Jagtforening

Femø Jagtforening (FjF) af 15-09-1934
Askhavnsvej 63 – DK-4945 Femø

FjF bestyrelse:
– Formand: Flemming Bech.
– Næstformand: Kaj Larsen
– Kasserer/sekretær/kontaktperson: René Højgaard Frederiksen, E-mail: rene@hojgaard-holl.dk   Mob: 3169 7917

– Bestyrelsesmedlemmer:
– Ole Andersen
– Niels Troles Hansen

– Suppleant:

– Jens Holger Hansen
– Jesper Andersen

 

Femø Jagtforening afholder årligt to rævejagter i starten af året samt vildspil den første lørdag i november.

Femø Bådelaug

Formand Palle Sørensen /telefon: 4097 3640

Femø Bådelaug varetager interesserne for fastligger bådejere i Femøs Havn.Sammen med havnefoged, beboerforening og Lolland Kommune søger Bådelauget at udvikle miljøet ved Femø Havn.Femø Bådelaug vedligeholder det gamle pakhus Æggeskallen og stiller lokalerne frit til rådighed for gæstesejlere.

Pensionistforeningen

Kirsten Meisner
Kirkehældevej 31

2984 5644

 

Onsdagsmøder i Pensionistforeningen

I vinterhalvåret (fra ca. oktober til april inkl.) holder Pensionistforeningen møde hver onsdag for aktive medlemmer i Præstegården kl. 14-17. Møderne arrangeres af bestyrelsen. Vi synger, drikker kaffe/te, spiller kort og bankospil. Sommetider kan der også være andre aktiviteter på programmet såsom film – lysbilleder – foredrag og andet.  Det er altid en meget hyggelig eftermiddag. Man er velkommen til at dukke op, når det passer en.

Bussen kan bestilles (5471 5040 eller 4028 0040)

Femø´s vandværker

På Femø har vi tre vandværker :

FEMØ VANDVÆRK A.M.B.A.
Stiftet den 06. oktober 1912
Kalvemosevej 38, 4945 Femø tlf. 27 20 26 04
femovand@femovand.dk
Bestyrelsen:
29/04/2017
Formand: Hans Jakob Varming tlf. 27 20 26 04
Næstformand: Flemming Beck  tlf. 30 65 13 26
Sekretær: Sv. Aage Christensen tlf. 51 24 25 40
Bestyrelsesmedl.: Søren Banke  tlf. 40 13 77 57
Suppleanter til bestyrelsen:
1. Palle Marquar Larsen  tlf. 54 64 75 88
2. Vakant
Udenfor bestyrelsen:
Driftsleder: Chris Grube Pedersen 54 71 51 77
Kasserer: Ledig stilling
Revisor: Dorte Rasmussen

Revisorsuppleant: Hans Peter Juel  tlf. 20 20 16 46 og 55 72 16 46
Daglig drift.
Forbrugerorientering
CVR/SE 31 80 70 18

SØNDERBY VANDVÆRK

BESTYRELSEN

Formand: Jørgen Hansen                     tlf.  61673383

Kasserer: Sten Bang                             tlf.  20320150

Best.medl. Flemming Jensen                tlf.  23723580

Best.medl. Helle Charlotte Knudsen     tlf.  20467796

Best.medl. Peter Warnar.                      tlf.  61275251

Tilsynsførende er ovennævnte Flemming Jensen

Vandværkets smed er Sønderby Smedie v/ Ole Andersen tel. 54715040

LILLE STRANDGÅRD VANDVÆRK

Formand : Henning Hellwing

Lokalhistorisk Arkiv

Lokalhistorisk Arkivs Hjemmeside

På Femø Lokalhistoriske Arkiv kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser øens historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om Femøs huse, gårde og slægter, fiskeri, skibe, færger og egnens erhvervliv og meget mere.

Interessere du dig for slægtsforskning, lokalhistorie, erhvervshistorie eller en helt fjerde ting, så besøg arkivet. Vi hjælper dig med at finde de informationer, som du søger.

Lokalarkivets dækningsområde er Femø sogn i Lolland kommune.

Arkivet kan besøges efter aftale på tlf. 40 97 36 40

Lille Strandgård Femø

Grundejerforeningen Lille Strandgård Femø, blev stiftet 11 år efter at området blev udstykket til sommerhusområdet Lille Strandgård, nemlig i 1977. Foreningen er upolitisk og tæller 76 parceller, der hver har en stemme på den årlige generalforsamling.

Sommerhusområdet ligger på østsiden af øen ned mod en dejlig børnevenlig badestrand med egen badebro.