Job muligheder

Mangler du noget at lave. Her kan du finde arbejde – lønnet og frivilligt.

Lønnet arbejde

Graver Femø Kirke

Stillingen som graver ved Femø Kirke er ledig pr. 1. juli 2019 eller snarest derefter.

Stillingen er på 24 timer pr. uge Ansættelse sker ved Femø Sogns Menighedsråd beliggende Kirke Allé 5, 4945 Femø.

Graveren skal varetage følgende opgaver:

  • varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
  • tilsyn med og pasning af kirkegårdens bygninger.
  • kirketjeneste ved kirkelige handlinger (gudstjeneste 1 gang pr. måned).
  • administrative opgaver med regnskab mv.
  • tilsyn med Femø Præstegård (fungerer som kulturhus).Kirken har installeret automatisk ringeanlæg.

Vi forventer, at du

  • er udadvendt og fleksibel
  • har kendskab til IT.
  • har et godt overblik

Er du som person et kreativt og iderigt menneske, vil Femø kirkegård helt klart blive en spændende arbejdsplads. Vi står overfor en større omlægning af kirkegården, hvor nytænkning, tradition og regler skal gå hånd i hånd.

Flere oplysninger kan fås her : Jobnet.dk

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Lis Christoffersen på telefonnummer 20478391 / / mail7668fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7668fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 29. maj 2019.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 23-24.

Omdeling af aviser.

Folketidende gruppen mangler omdeler af ugeaviser og reklamer.
Se opslag til her under.
Henvendelse :
Telefon:54880200
Email:info@folketidende.dk

Frivilligt arbejde

Lørdag d. 18 maj afholdes der fælles arbejdsdag på Femø Havn fra kl. 10.00 –

Tilmelding ikke nødvendigt.

Dagen afsluttes med fællesspisning.