Projekter på Femø

Vi har altid gang i noget på Femø. Se lidt om vores nuværende projekter her under.

``Femø-i-form`` Maritim tumleplads

I Femø Beboerforening har vi en Legepladsgruppe, som arbejder på at få etableret en maritim tumleplads for små og store tæt ved havnen. Pladsen formes som Femø – og vi sætter nok små skilte op, så man kan genkende, hvor på øen, vi leger, man er. Der bliver både legeredskaber for de helt små og fitnessredskaber som de helt store også kan bruge. Der kommer både et skib og et fyrtårn og andre maritimt inspirerede legeredskaber. Vi har fået udarbejdet to tilbud, og vi har besluttet at sige ja til at arbejde videre med forslaget fra firmaet Lekolar. Det er en lang proces at få lavet en legeplads! Park og vej, Lolland Kommune hjælper med at få alle tilladelser i hus. Vi er i gang med at skrive ansøgninger. Der er allerede mange, gode aktivitetsmuligheder for børn – se under hjemmesiden her Det sker/Mest for børn

Femø Havn er porten til Femø, det centrale mødested for alle øens gæster og fastboende. Lystbådehavnen er kommunens mest velbesøgte. Femøboerne har gennem frivillig indsats skaffet tilskudsmidler og ved hjælp af frivilligt arbejde forbedret faciliteterne på havneområdet væsentligt.

For at få et samlet billede af status og muligheder på Femø Havn, har et arkitektfirma for FBF ud fra femøboernes ønsker tegnet en udviklingsplan, både som en status og et bud på videre udvikling af hele havneområdet. Udviklingsplanen er overdraget til Lolland Kommune.

FBF har fået tilskud i Landdistriktspuljen til restaurering og bevarelse af den gamle smedje på Femø. Det er rigtig dejligt, at man på denne måde kan bevare historien med det gamle håndværk, som der i gennem tiden har været udført her. Også her har frivillig arbejdskraft bidraget.

Femø har modtaget en donation på $ 5000 fra Hanne og Niels Henriksen som i dag bor i USA. Donationen er tænkt som en støtte til plantning af æbletræer i forbindelse med etablering af ø-samarbejdet: Æbleørne.

Der er nedsat en projektgruppe, som har til opgave at udarbejde konkrete forslag til

  • Hvor æbletræerne skal plantes
  • Hvilken funktion skal de have
  • Hvilken sorter og typer af træer skal vi købe