Femø Havn åbner igen.

Femø Havn må igen tage imod sejlere Toiletterne på Femø Havn er åbne, men grundet omstændighederne, vil der foreløbigt ikke være adgang til badefaciliteterne, hvilket vi håber vil blive respekteret.                                                                                                                                        Lolland Havne

Læs mere

Corona nyt fra FBF

Færgefart: Efter aktiv indsats fra jeres Ø-kontakter i forhold til Lolland Færgefart – og i samarbejde med de andre øer, er der nu åbnet for bestillingsafgange Femø-Kragenæs midt på visse dage. “Corona-fartplanen” fortsætter – med disse ændringer frem til 10. maj 2020. Corona, generalforsamling og “store forsamlinger”: Mange af jer har sikkert hørt/set  nyheden fra regeringen om…

Læs mere

COVID-19 Femø Havn

Lolland Kommune har valgt at følge statsministerens udmelding om, at alt holdes lukket frem til 2. påskedag den 13. april 2020. For Lollands lystbådehavne betyder det følgende: Alle havnekontorer holdes lukkede, – personalet kan træffes på telefoner og mails. Alle toiletter, bad, køkkener, fælleslokaler, vaskemaskinerum og lokaler i øvrigt i vores havnebygninger holdes lukkede. Vand…

Læs mere

Vareture Corona

Varetur – varetur – varetur Vi kører varer ud på Femø fredag men i de her Corona tider udvider vi så vi også kører om TIRSDAGEN på Femø. Første gang vil være tirsdag d. 24/3 og vil forsætte indtil situationen er normal igen. Varebestilling på tlf 51720005 / 40256159 eller mail rene@k-s4943.dk Vh Kragenæs Skibsproviantering.

Læs mere

Kirke / menighedsråd :

Aflysninger Sangeftermiddag og Gudstjeneste. Som følge af situationen vedr. Coronavirus/covid-19 aflyses sangeftermiddagen den 20. marts kl. 14.00 i Præstegården. Ligeledes aflyses gudstjenesten den 22. marts kl. 13.00. Aflysningerne er en beslutning taget af Kirkeministeriet den 12. marts 2020 I beslutningen står bl.a. Regeringen har besluttet, at alle offentlige institutioners indendørs aktiviteter indstilles med øjeblikkelig virkning.…

Læs mere

Corona opdatering

Kære alle, Som følge af de retningslinjer der er udstukket af Sundhedsstyrelsen og Statsministeren, lukker den åbne konsultation på Femø indtil videre. Den officielle udmelding er, at praktiserende læger kun skal behandle akutte patienter. Det vil sige, at man f.eks. ikke må komme og sætte sig i venteværelser for at få målt sit blodtryk. Al…

Læs mere

Ændret færgefart – CORONA

information til rejsende til Askø/Lille-ø, Fejø og Femø Vi skal passe på vores ældre øboer, medarbejdere og besætningerne i Lolland Færgefart. Smitte med Coronavirus skal begrænses mest muligt og derfor opfordrer Lolland Færgefart rejsende uden uopsætteligt ærinde til øerne at udsætte deres besøg indtil der foreligger en nærmere afklaring ift. Coronavirus. dette gælder fra fredag…

Læs mere

Ny fartplan

Kære alle Efter en meget vanskelig proces, lykkedes det i slutspurten at nå frem til et tilfredsstillende resultat for alle tre øer – inden for de rammer, som politikerne har udstukket. Sejltiden på pendlerfærger kl. 6.00, 7.10 og 16.05 er berammet til at vare 50 min. Find fartplanen under transportVenlig hilsen Chris og Inge-Lise

Læs mere

Forsøgsordning med indenøs nødberedskab i hjemmeplejen

Vi kan med glæde fortælle, at Lolland Kommune/hjemmeplejen i samarbejde med Femø Beboerforening/Økontaktrepræsentanter har udarbejdet et koncept for et indenøs nødberedskab, som kan træde i kraft i forbindelse med nødkald og situationer, hvor hjemmeplejen ikke kan komme frem (f.eks. akut færgenedbrud – force majeure). I første omgang er det aftalt som en forsøgsordning på Femø i…

Læs mere

Hasteindkaldelse til borgermøde ang. færgefarten. Tirsdag d. 24/9 kl. 17.00 i Præstegården.

Lolland Kommunes spareforslag kan få store konsekvenser for vores færgedriften. Punkter til behandling: Længere overfartstid Tidligere morgenafgang Femøsund skal overnatte i Kragenæs Prisstigninger Punkterne skal behandles/indstilles til godkendelse af teknisk udvalg onsdag d. 25/9 derfor den korte frist.                                                                             Vel mødt                                                                     Inge-Lise og Chris

Læs mere

Beboerforeningen konstitueret

Så har Femø Beboerforenings bestyrelse konstitueret sig efter en vellykket generalforsamling i går, lørdag d. 6/4. 42 stemmeberettigede medlemmer deltog. Marie og Ove var på valg og ønskede ikke genvalg. Nye bestyrelsesmedlemmer blev (uden afstemning) Helle Charlotte Knudsen og Anette Hellwing. Suppleanter blev John Larsen og Marianne Kyhl Engelhardt. Revisorerne Esben Roug og Palle Sørensen…

Læs mere

Godstransport ændringer

Prisændringer vedr. godstransportstøtten til Askø, Fejø og Femø med virkning fra 1. maj 2019. Lolland Færgefart havde i 2018 et merforbrug på godstransportstøtten, hvorfor Tekniskudvalg i Lolland Kommune den 3. april 2019 har besluttet at der skal opkræves fuld persontakst for føreren af lastbiler, sættevogne, traktorer, selvkørende landbrugs/arbejdsmaskiner og varevogne.  Ændringen træder i kraft pr.…

Læs mere

Femøsund dok ophold

I den kommende uge må vi nøjes med Femøsund på billede, for vores kære færge skal til forårstjek. Se Lolland Færgefarts opslag om dok ophold: http://www.lollandfaergefart.dk/ Der er planlagt flg. dok ophold for færgerne i 2019M/F Femøsund Uge 15, 8. april til 11 april. M/F Askø uge 19, 6. maj til 11. maj.M/F Christine Uge…

Læs mere

Landets ældste befolkning

Nyt fra Danmarks Statistik: “Femø Sogn har landets ældste befolkning 1. januar 2019 er der 2.158 sogne i Danmark. Gennemsnitsalderen i sognene spænder vidt. Femø Sogn har den højeste gennemsnitsalder på 69,1 år. Umiddelbart herefter følger Askø Sogn og Nyord Sogn med 67,9 år. Disse tre sogne er øer i det sydsjællandske øhav. I den…

Læs mere