Beboerforeningen konstitueret

Så har Femø Beboerforenings bestyrelse konstitueret sig efter en vellykket generalforsamling i går, lørdag d. 6/4. 42 stemmeberettigede medlemmer deltog. Marie og Ove var på valg og ønskede ikke genvalg. Nye bestyrelsesmedlemmer blev (uden afstemning) Helle Charlotte Knudsen og Anette Hellwing. Suppleanter blev John Larsen og Marianne Kyhl Engelhardt. Revisorerne Esben Roug og Palle Sørensen…

Læs mere

Godstransport ændringer

Prisændringer vedr. godstransportstøtten til Askø, Fejø og Femø med virkning fra 1. maj 2019. Lolland Færgefart havde i 2018 et merforbrug på godstransportstøtten, hvorfor Tekniskudvalg i Lolland Kommune den 3. april 2019 har besluttet at der skal opkræves fuld persontakst for føreren af lastbiler, sættevogne, traktorer, selvkørende landbrugs/arbejdsmaskiner og varevogne.  Ændringen træder i kraft pr.…

Læs mere

Femøsund dok ophold

I den kommende uge må vi nøjes med Femøsund på billede, for vores kære færge skal til forårstjek. Se Lolland Færgefarts opslag om dok ophold: http://www.lollandfaergefart.dk/ Der er planlagt flg. dok ophold for færgerne i 2019M/F Femøsund Uge 15, 8. april til 11 april. M/F Askø uge 19, 6. maj til 11. maj.M/F Christine Uge…

Læs mere

Landets ældste befolkning

Nyt fra Danmarks Statistik: “Femø Sogn har landets ældste befolkning 1. januar 2019 er der 2.158 sogne i Danmark. Gennemsnitsalderen i sognene spænder vidt. Femø Sogn har den højeste gennemsnitsalder på 69,1 år. Umiddelbart herefter følger Askø Sogn og Nyord Sogn med 67,9 år. Disse tre sogne er øer i det sydsjællandske øhav. I den…

Læs mere