Forsøgsordning med indenøs nødberedskab i hjemmeplejen

Vi kan med glæde fortælle, at Lolland Kommune/hjemmeplejen i samarbejde med Femø Beboerforening/Økontaktrepræsentanter har udarbejdet et koncept for et indenøs nødberedskab, som kan træde i kraft i forbindelse med nødkald og situationer, hvor hjemmeplejen ikke kan komme frem (f.eks. akut færgenedbrud – force majeure). I første omgang er det aftalt som en forsøgsordning på Femø i…

Læs mere

Fotografering i forbindelse med øbo-kort / færgekort.

Onsdag den 4. og torsdag den 5. december kommer personale fra Lolland færgefart til Femø, for at fotografere de øboere, der endnu ikke har fået taget foto til øbo-kortet/færgekortet. Fotograferingen foregår begge dage på Femø Kro i tidsrummet 10.45 – 14.30.                                                              Med venlig hilsen Chris

Læs mere

Hasteindkaldelse til borgermøde ang. færgefarten. Tirsdag d. 24/9 kl. 17.00 i Præstegården.

Lolland Kommunes spareforslag kan få store konsekvenser for vores færgedriften. Punkter til behandling: Længere overfartstid Tidligere morgenafgang Femøsund skal overnatte i Kragenæs Prisstigninger Punkterne skal behandles/indstilles til godkendelse af teknisk udvalg onsdag d. 25/9 derfor den korte frist.                                                                             Vel mødt                                                                     Inge-Lise og Chris

Læs mere

Beboerforeningen konstitueret

Så har Femø Beboerforenings bestyrelse konstitueret sig efter en vellykket generalforsamling i går, lørdag d. 6/4. 42 stemmeberettigede medlemmer deltog. Marie og Ove var på valg og ønskede ikke genvalg. Nye bestyrelsesmedlemmer blev (uden afstemning) Helle Charlotte Knudsen og Anette Hellwing. Suppleanter blev John Larsen og Marianne Kyhl Engelhardt. Revisorerne Esben Roug og Palle Sørensen…

Læs mere

Godstransport ændringer

Prisændringer vedr. godstransportstøtten til Askø, Fejø og Femø med virkning fra 1. maj 2019. Lolland Færgefart havde i 2018 et merforbrug på godstransportstøtten, hvorfor Tekniskudvalg i Lolland Kommune den 3. april 2019 har besluttet at der skal opkræves fuld persontakst for føreren af lastbiler, sættevogne, traktorer, selvkørende landbrugs/arbejdsmaskiner og varevogne.  Ændringen træder i kraft pr.…

Læs mere

Femøsund dok ophold

I den kommende uge må vi nøjes med Femøsund på billede, for vores kære færge skal til forårstjek. Se Lolland Færgefarts opslag om dok ophold: http://www.lollandfaergefart.dk/ Der er planlagt flg. dok ophold for færgerne i 2019M/F Femøsund Uge 15, 8. april til 11 april. M/F Askø uge 19, 6. maj til 11. maj.M/F Christine Uge…

Læs mere

Landets ældste befolkning

Nyt fra Danmarks Statistik: “Femø Sogn har landets ældste befolkning 1. januar 2019 er der 2.158 sogne i Danmark. Gennemsnitsalderen i sognene spænder vidt. Femø Sogn har den højeste gennemsnitsalder på 69,1 år. Umiddelbart herefter følger Askø Sogn og Nyord Sogn med 67,9 år. Disse tre sogne er øer i det sydsjællandske øhav. I den…

Læs mere