IMG_7423-min

 

 

Sønderby Vandværk

Madsens Vænge 8

4945 Femø

Mail: mail@sonderbyvand.dk

IMG_7423-min

Femø har tre eksisterende vandværker:

Femø Vandværk som forsyner Nørreby og den nordlige del af Femø.

Sønderby Vandværk som forsyner Sønderby, den sydlige del af Femø samt Havnen.

Lille Strandgård Vandværk som forsyner sommerhusudstykning og omkringliggende ejendomme.

Sønderby Vandværk blev stiftet i 1946 og blev i 2003 lagt sammen med det tidligere Femø Havns Vandværk.

Vandværkes samlede ledningsnet er ca. 15 km. lang og forsynes fra to boringer, en under vandværksbygningen på Madsens Vænge og en boring ved Bakkegården. Boringen ved Bakkegården står for mere end 80 % af den samlede vandforsyningen på ca. 12.000 m3 årligt.

Forsyningsproblemer

Bliver der problemer med din vandforsyning, og mener du, at årsagen skal søges hos vandværket eller i dets forsyningsledninger, bedes du rette henvendelse til Fleming Jensen, som er vandværkets tilsynsførende.
Han vil så tage affære.
Telf.: 23 72 35 80

Forbrugerportalen

 

Husk at tilmelde dig forbrugerportalen !

Du finder en vejledning her….

Generalforsamling

Beretning

2022

2023

Generalforsamling

Referat

2021

2022

2022 ekstraordinær

2023

Budget

2021

2022

2023

Regnskab

2020

2021

2022

Vedtægter opdateret 2017

 

thumbnail of NYE VEDTÆGTER SSVI

Regulativ

thumbnail of Normalregulativ

Læs takstbladet for 2024 her….

 

thumbnail of 2023-12-03 Takstblad 2024 øget porto

Vandanalyse

Taget fra brugssted på havnen

28. juni 2023

 

 

 

Tilmeld dig vandværkes mail og SMS-service. Så modtager du en besked hvis der sker forstyrrelser  vandforsyningen.

Vi overholder naturligvis alle regler omkring persondatabeskyttelse og videregiver under ingen omstændighede dine oplysningerne til andre. De vil alene blive brugt til yde dig bedst mulig service.

Skemaet printes og sendes i udfyldt stand til

Sønderby Vandværk

Co/ Vandværkernes EDB-service

Højmarksvej 26

6670 Holsted

Evt. som mail til post@vand-edb.dk

Skemaet hentes her

Sønderby Vandværk er nu blevet opdateret med nye digitale online kort.

Landinspektørfirmaet LE34 i Maribo opretter og leverer data.

Alle stikledninger indtil grundejers skel er anvist med lyseblå farve.

Ledningsnettet er anvist med blå farve. Stophaner er anvist på kortoversigten.

Hvis du finder fejl og/eller mangler, så send os en mail:

Mail: mail@sonderbyvand.dk

Er det bedre at drikke vand af flaske end vand fra vandhanen ?

Nej. Vandet fra vandhanen bliver løbende kontrolleret, så du altid kan være sikker på, at drikkevandet lever op til de høje kvalitetskrav, vi stiller i Danmark.

Vi anbefaler at drikke vandet fra vandhanen, med mindre du vil have brus eller smag i vandet.

Mineralvand fremstilles (ligesom drikkevand) i langt de fleste tilfælde af grundvand, men skal ikke leve op til kvalitetskravene til drikkevand. F.eks. kan det samlede indhold af salt ligge langt over de krav, der stilles til drikkevand.

Kort sagt: Mineralvand er af en anden kvalitet og til en langt højere pris end drikkevand fra hanen.

Hvorfor er mit vand rødbrunt og er det skadeligt ?

Hvis dit kolde vand bliver uklart og misfarvet, skyldes med stor sandsynlighed arbejde med rørene. Enten i gaden eller inde i ejendommen.

Det er et forbigående fænomen, og vandet er ikke sundhedsskadeligt. Farven skyldes, at aflejret kalk og jern fra vandrørene bliver revet af rørene.

For at få rent vand skal du skylle dine vandrør ved at lade alle vandhaner løbe, indtil vandet bliver klart. Dette vil normalt vare et par minutter.

Hvorfor er mit vand hvidt ?

Hvis dit vand er hvidt, skyldes det normalt luft i vandet. Prøv at fylde et glas med det hvide vand.

Hvis der er luft i vandet, vil vandet blive klart nedefra og op, når luften bruser af.

Luft i vandet er et forbigående fænomen. Vandet er ikke sundhedsskadeligt. Det kan ske, hvis der i forbindelse med reparationer kommer luft i rørene.

Hvad gør jeg hvis mit vasketøj er blevet rustfarvet ?

Er dit vasketøj blevet misfarvet, fordi der er rust i vandet, er her et godt råd:

  • Læg tøjet i vand tilsat 1 dl citronsyre pr. 10 l vand
  • Efter ½ time vrider du tøjet og vasker det igennem i en varm sodaopløsning med 3 dl soda til 10 l vand
  • Skyl tøjet og gør som efter normal vask

Hvorfor er vandet i den kolde hane varmt ?

Hvis vandet i den kolde hane er varmt, hænger det ofte sammen med, at rørene med det varme og rørene med det kolde vand ligger for tæt.

Derfor afgiver det varme vand varme til det kolde vand.

I et blandingsbatteri kan der også være højere tryk på det varme vand end på det kolde vand.

Hvorfor har jeg lavt vandtryk ?

Der kan være flere årsager til lavt vandtryk. Oftest skyldes det ting i din egen vandinstallation. Det kan være tilstoppede filtre på dine vandhaner. Det kan være, at dine vandrør er gamle og tillukkede. Der vil med tiden sætte sig aflejringer af okker i røret, som forhindrer gennemstrømningen og dermed mindsker trykket.

Spørg din nabo om deres vandtryk også er lavt – hvis det er tilfældet, så anmeld det til den driftsansvarlige på vandværket Henning Grenaae tlf. 20 46 77 96.

Hvis det kun er dig som har lavt vandtryk, så skal du oftest kontakte en autoriseret VVS-installatør evt. Femø Smeden.

Hvor hårdt er mit vand ?

Ved vandets hårdhed forstås dets indhold af calcium og magnesium udtrykt i hårdhedsgrader (dH)

Vandets hårdhed karakteriseres normalt efter følgende skala:

Vandets hårdhed bør ligge mellem 50 og 300 dH.

Det vand du får fra Sønderby Vandværk har en hårdhed på ca. 230 dH.

Er der pesticider i mit vand ?

Nogle steder i landet er der fundet pesticider i grundvandet over grænseværdien.

Der er imidlertid ingen pesticider i grundvandet under Femø. Ingen af øens tre vandværker har således pesticider i vandet.

Vandværkerne kontrollerer løbende vandet for at følge udviklingen.

  1. Begræns skaden mest muligt
  2. Hvis skaden er sket efter din vandmåler – så luk for vandet i målerbrønden
  3. Hvis skaden er sket før din vandmåler – så kontakt Fleming Jensen, som er vandværkets tilsynsførende: Telf.: 23 72 35 80.
  4. Du skal under alle omstændigheder anmelde skaden til dit forsikringsselskab såfremt skaden er sket inden for dit skel.