Sønderby Vandværk

SE VEDTÆGTER OG ANDRE DOKUMENTER NEDERST.

Formand: Søren Schmidt     tel. 20628634

Kasserer: Nils E. Krogh        –    22751435

Best.medl. Flemming Jensen-     23723580

Best.medl. Henning Grenåe –      20467796

Best.mdl. Preben Hansen     –       20842972

LER-Registret : Ib Møllebro Hansen tel. 93885351

Tilsynsførende er ovennævnte Henning Grenåe.

Vandværkets smed er Sønderby Smedie v/ Ole Andersen tel. 54715040