Foreningerne

Femø er rig på menneskelige ressourcer. Det kommer blandt andet til udtryk i et meget varieret og levende foreningsliv, et stærkt fællesskab og mange aktive frivillige, der er med til at realisere et helårssamfund i fortsat udvikling.

Nærdemokrati har gode kår. Folk er engagerede og tager ansvar. Til alle typer af møder og arrangementer møder både fastboende og fritidsfolk talstærkt op.

Citat

Ved jorden at blive, det tjener os bedst.

– Grundtvig

Femø Beboerforening

Femø Beboerforenings formål er:

1. At arbejde for at fastholde og udvikle Femø som et levedygtigt helårssamfund, herunder at
færgefarten fungerer tilfredsstillende, og at der findes en dagligvarebutik på øen.
2. At styrke øens fællesskab og sammenhold ved at fremme beboernes interesser for Femøs
særlige vilkår og mærkesager og motivere beboerne til aktivt at tage del i løsninger.
3. At løse opgaver til gavn for Femø på et tværpolitisk grundlag. Beboerforeningen
repræsenterer beboerne i forhold til politiske fora og offentlige eller private
organisationer. Repræsentationen kan varetages af foreninger og organisationer i
samarbejde med FBF.

-se mere i Beboerforeningens vedtægter

FBFs bestyrelse

Formand

Inge-Lise Bisted
I bestyrelsen som Ø-repræsentant indtil 1.1. 22 og valgt af generalforsamlingen 26.6.21
Kirkehældevej 33 Femø
21920276
bistedjacobsen@gmail.com

Næstformand

Henning Hellwing
Fennevej 2 4760 Vordingborg
Engmosevej 4 Femø
25485456
Henning@hellwing.dk

Kasserer

Bothilde Marie Jakobsen
Præstevangen 17 Femø
20210260
marie_jakobsen@hotmail.dk

 

Sekretær

Birte Harritsø
Kongevejen 17 Femø
20344360
birte-harritsoe@mail.dk

 

Jørgen Larsen
Lille Strandgårdsvej 15 Femø
51214485
jlr@larsen.mail.dk

Christine Pedersen
I bestyrelsen som Ø-repræsentant indtil 1.1. 22 og valgt af generalforsamlingen 26.6.21 som 2. Suppleant
Askhavnsvej 63 Femø
29662852
chrisfemoe@gmail.com

 

  1. Suppleant

Dorte Schiønning Andersen
Ledagersti 17 2720 Værløse
Mosevej 2 Femø
29110690
dorte.s.andersen@hotmail.com

2. Suppleant
Christine Pedersen
Askhavnsvej 63 Femø
29662852

 

Bestyrelsesrepræsentanter i FBF udvalg og arbejdsgrupper:

Høkergruppe: John, Anette

Talerøret: Marie, John, Birte, Jørgen.

TurBo: Birte, Jørgen, Marie

Tavler og info: John

Hjemmeside og andre medier: Inge-Lise

Sheltergr.: Jørgen, Chris

Kunst- og kulturudvalg: Jørgen

Museum: John

Naturpleje: Chris, John

Turismesamarbejde udenøs: Inge-Lise

Stenbider – projekt havnehus: Jørgen, Chris, Marie

 

CVR nr. 29866600

Bank: Arbejdernes Landsbank 5359 0244817

Bliv medlem af Femø Beboerforening!

Alle, som er fyldt 18 år, og som er ejer af fast ejendom på Femø eller tilhører ejerens husstand eller som er fastboende på Femø, kan blive medlem af Femø Beboerforening.

Et medlemskab koster 200 kr. per person og inkluderer foreningens blad ”Talerøret”. Bladet leveres gratis på Femø, forsendelse udenøs koster 100 kr.

Betal til konto 5359 0244817 eller kontakt kasserer Marie Jakobsen marie_jakobsen@hotmail.dk

 

Betal et fadderskab til Talerøret!

Støt foreningens blad ved at betale mindst 100 kr. i fadderskab. Fadderskabslisten kan ses i Talerøret.

Talerøret

Talerørets mail: taleroret@gmail.com

Alle er velkomne til at sende indlæg og fotos til bladet. Deadline d. 15/2, 15/5, 15/8 og 10/11.

Et abonnement på Talerøret koster 125 kr. om året.

Enkeltnumre af bladet kan købes rundt omkring på Femø for 35 kr./stk.

Andelsforeningen Femø Havnehøker

Formålet med andelsforeningen er at drive en bæredygtig dagligvarebutik på andelsbasis til gavn for fastboende, sommerhusejere og turister.

Det er foreningens håb, at andelsformen vil være medvirkende til at gøre brugerne mere bevidste om deres medejerskab af butikken. Derved skabes større forståelse for at støtte butikken, og vigtigheden af, at vi handler lokalt.

Andelsforeningen blev stiftet den 6. februar 2021

Femø Menighedsråd

Kommende begivenheder

Præster og ansatte


Femø Idrætsforening

Formand Peter Warnar Mail / telefon:
peterwarnar@hotmail.com 6127 5251 / 2330 7713
Kasserer Henning Hellwing,
Sekretær Sofus Teilslev,
Instruktører Eileen Christensen og Pia Christensen.

Femø Idrætsforening fra 1922, arrangerer sportslige og kulturelle aktiviteter på Femø. Generalforsamling afholdes i februar måned. Passivt medlemskab koster 20 kr., aktivt medlemskab koster 100 kr.Foreningen afholder Fastelavn på Femø Kro den sidste lørdag i uge 7 kl. 15.00. I maj måned arrangerer foreningen en hornfiskekonkurrence i samarbejde med Havnehøkeren. I sommerhalvåret kan man som aktivt medlem bruge havkajakker og kano. På fodboldbanen kan der spilles fodbold, hvor foreningen har 2 7-mandsmål. Grønsværen er af varierende kvalitet. I Femø Kvindelejrs sportsuge spilles der traditionstro en fodboldkamp mellem kvinderne fra Ø-lejren og femøboer torsdag kl. 15.00.

I ugen op til Jazzugen afholder foreningen Femø Triathlon. Om onsdagen kl. 10.00 individuel for børn og voksne, om søndagen kl. 10.00 stafet/familie triathlon. Disciplinerne består af: svømning 500 meter, cykling 9,2 kilometer og løb 5,4 kilometer – børn halve distancer. Foreningen er ansvarlig for havneoprydning under Femø Jazz. Overskuddet af auktionen under Peder Madsens Mindekoncert går til Femø Idrætsforening. Den sidste lørdag i efterårsferien arrangerer foreningen Femø Lystfisker Mesterskab i samarbejde med Havnehøkeren. I vinterhalvåret tilbyder foreningen gymnastik med instruktør på Femø Kro en gang om ugen. Deltagerne betaler 300 kr. for hele sæsonen. Foreningen afholder kursus i fluefiskeri, svømning m.m., desuden arrangeres cykeludflugter.

Femø Jagtforening

Femø Jagtforening (FjF) af 15-09-1934
Askhavnsvej 63 – DK-4945 Femø

FjF bestyrelse:
– Formand: Flemming Bech.
– Næstformand: Kaj Larsen
– Kasserer/sekretær/kontaktperson: René Højgaard Frederiksen, E-mail: rene@hojgaard-holl.dk   Mob: 3169 7917

– Bestyrelsesmedlemmer:
– Ole Andersen
– Niels Troles Hansen

– Suppleant:

– Jens Holger Hansen
– Jesper Andersen

 

Femø Jagtforening afholder årligt to rævejagter i starten af året samt vildspil den første lørdag i november.

Femø Bådelaug

Formand Palle Sørensen /telefon: 4097 3640

Femø Bådelaug varetager interesserne for fastligger bådejere i Femøs Havn.Sammen med havnefoged, beboerforening og Lolland Kommune søger Bådelauget at udvikle miljøet ved Femø Havn.Femø Bådelaug vedligeholder det gamle pakhus Æggeskallen og stiller lokalerne frit til rådighed for gæstesejlere.

Pensionistforeningen

Formand Vagn Pedersen
femo@rittavagn.dk 2014 1712

Onsdagsmøder i Pensionistforeningen

I vinterhalvåret (fra ca. oktober til april inkl.) holder Pensionistforeningen møde hver onsdag for aktive medlemmer i Præstegården kl. 14-17. Møderne arrangeres af bestyrelsen. Vi synger, drikker kaffe/te, spiller kort og bankospil. Sommetider kan der også være andre aktiviteter på programmet såsom film – lysbilleder – foredrag og andet.  Det er altid en meget hyggelig eftermiddag. Man er velkommen til at dukke op, når det passer en.

Bussen kan bestilles (5471 5040 eller 4028 0040)

AFLYSNINGER

På baggrund af situationen omkring beskyttelse af borgerne mod smitte af Coronavirus,
har bestyrelsen besluttet at aflyse følgende arrangementer.
Damernes Butik i Præstegården den 22. april 2020.
Forårsafslutningen i Præstegården den 29. april 2020.
Sommerudflugt med bus den 3. juni 2020.

Bestyrelsen

Femø´s vandværker

På Femø har vi tre vandværker :

FEMØ VANDVÆRK A.M.B.A.
Stiftet den 06. oktober 1912
Kalvemosevej 38, 4945 Femø tlf. 27 20 26 04
femovand@femovand.dk
Bestyrelsen:
29/04/2017
Formand: Hans Jakob Varming tlf. 27 20 26 04
Næstformand: Søren Schack Hansen  tlf. 51 50 70 20
Sekretær: Sv. Aage Christensen tlf. 51 24 25 40
Bestyrelsesmedl.: Flemming Beck  tlf. 30 65 13 26
Bestyrelsesmedl.: Søren Banke  tlf. 40 13 77 57
Suppleanter til bestyrelsen:
1. Palle Marquar Larsen  tlf. 54 64 75 88
2. Vakant
Udenfor bestyrelsen:
Driftsleder: Chris Grube Pedersen 54 71 51 77
Kasserer: Ledig stilling
Revisor: Flemming Westen  tlf. 23 25 17 47

Revisorsuppleant: Hans Peter Juel  tlf. 20 20 16 46 og 55 72 16 46
Daglig drift.
Forbrugerorientering
CVR/SE 31 80 70 18

SØNDERBY VANDVÆRK

BESTYRELSEN

Formand: Jørgen Hansen        tel. 61673383

Kasserer: Sten Bang                tlf.  20320150

Best.medl. Flemming Jensen   tlf.  23723580

Best.medl. Henning Grenåe     tlf.  20467796

Best.mdl. Preben Hansen        tlf.  20842972

Tilsynsførende er ovennævnte Henning Grenåe.

Vandværkets smed er Sønderby Smedie v/ Ole Andersen tel. 54715040

LILLE STRANDGÅRD VANDVÆRK

Formand : Henning Hellwing

Lokalhistorisk Arkiv

Lokalhistorisk Arkivs Hjemmeside

På Femø Lokalhistoriske Arkiv kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser øens historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om Femøs huse, gårde og slægter, fiskeri, skibe, færger og egnens erhvervliv og meget mere.

Interessere du dig for slægtsforskning, lokalhistorie, erhvervshistorie eller en helt fjerde ting, så besøg arkivet. Vi hjælper dig med at finde de informationer, som du søger.

Lokalarkivets dækningsområde er Femø sogn i Lolland kommune.

Arkivet kan besøges efter aftale på tlf. 40 97 36 40

Femø Skoleforening

Lille Strandgård Femø

Grundejerforeningen Lille Strandgård Femø, blev stiftet 11 år efter at området blev udstykket til sommerhusområdet Lille Strandgård, nemlig i 1977. Foreningen er upolitisk og tæller 76 parceller, der hver har en stemme på den årlige generalforsamling.

Sommerhusområdet ligger på østsiden af øen ned mod en dejlig børnevenlig badestrand med egen badebro.