Foreningerne

Femø er rig på menneskelige ressourcer. Det kommer blandt andet til udtryk i et meget varieret og levende foreningsliv, et stærkt fællesskab og mange aktive frivillige, der er med til at realisere et helårssamfund i fortsat udvikling.

Nærdemokrati har gode kår. Folk er engagerede og tager ansvar. Til alle typer af møder og arrangementer møder både fastboende og fritidsfolk talstærkt op.

Citat

Ved jorden at blive, det tjener os bedst.

– Grundtvig

Femø Beboerforening

Formand Ulrik Andreasen

Mail/telefon: marianne.ulrik@hotmail.com / 2053 7755 

Beboerforeningens formål er:

At løse opgaver til gavn for Femø på et tværpolitisk grundlag og søge at fremme Femøbeboernes fælles interesser.

At fremme beboernes interesse for Femøs særlige vilkår og mærkesager, samt motivere beboerne til aktivt at tage del i løsningen.

At arbejde for at fastholde og udvikle Femø som et levedygtigt samfund, herunder at der altid findes en dagligvarebutik på øen.

Beboerforeningen er forum for drøftelser og arbejde med at finde løsninger. Beboerforeningen repræsenterer beboerne i forhold til relevante politiske fora, offentlige eller private institutioner, samt i forhold til beslægtede foreninger. Repræsentationen kan varetages af repræsentanter for beslægtede foreninger eller fælles organisationer for en flerhed af beslægtede foreninger.

Bemærkning:

I forhold til interessevaretagelse omfatter begrebet ”Femøbeboerne”, fastboende, fritidshusejere og erhvervsdrivende på Femø.

-se mere i Beboerforeningens vedtægter

Bestyrelse

Ulrik Andreasen, formand

Inge-Lise Bisted, Ø-kontakt og næstformand

Marie Jakobsen/Helle Charlotte Knudsen, kasserer

Chris Grube Pedersen, Ø-kontakt

Birte Harritsø, sekretær

Tommy Olsen

Anette Hellwing

Bank: Arbejdernes Landsbank 5359 0244817

CVR nr. 29866600

Medlemskab koster 200 kr. pr. person.

Medlemskabet inkluderer foreningens blad ”Talerøret for Femø”, bladet bliver leveret gratis på Femø, forsendelse udenøs koster 80 kr. pr. år.

Femø Menighedsråd

FORMAND FOR VALGBESTYRELSEN,
KONTAKTPERSON, FORMAND
Lis Christoffersen
Askhavnsvej 73
4945 Femø

NÆSTFORMAND
Linda Gurli Boesen
Issemosevej 20
4945 Femø

KIRKEVÆRGE
Ebbe Asbjørn Jacobsen
Kirkehældevej 33
4945 Femø

KASSERER
Lone Susanne Westen
Langemose 28
4945 Femø

MENIGT MEDLEM
Ulla Jensen
Kirkehældevej 27
4945 Femø

SOGNEPRÆST (KIRKEBOGSFØRER)
Pia Lene Pape
Lyngmosevej 8
Birket
4943 Torrig L

pp@km.dk
54937071

Femø Kirke

Sognepræst Pia Pape

Femø Idrætsforening

Formand Peter WarnarMail/telefon:
peterwarnar@hotmail.com 6127 5251 / 2330 7713

Femø Idrætsforening fra 1922, arrangerer sportslige og kulturelle aktiviteter på Femø. Generalforsamling afholdes i februar måned. Passivt medlemskab koster 20 kr., aktivt medlemskab koster 100 kr.Foreningen afholder Fastelavn på Femø Kro den sidste lørdag i uge 7 kl. 15.00. I maj måned arrangerer foreningen en hornfiskekonkurrence i samarbejde med Havnehøkeren. I sommerhalvåret kan man som aktivt medlem bruge havkajakker og kano. På fodboldbanen kan der spilles fodbold, hvor foreningen har 2 7-mandsmål. Grønsværen er af varierende kvalitet. I Femø Kvindelejrs sportsuge spilles der traditionstro en fodboldkamp mellem kvinderne fra Ø-lejren og femøboer torsdag kl. 15.00.

I ugen op til Jazzugen afholder foreningen Femø Triathlon. Om onsdagen kl. 10.00 individuel for børn og voksne, om søndagen kl. 10.00 stafet/familie triathlon. Disciplinerne består af: svømning 500 meter, cykling 9,2 kilometer og løb 5,4 kilometer – børn halve distancer. Foreningen er ansvarlig for havneoprydning under Femø Jazz. Overskuddet af auktionen under Peder Madsens Mindekoncert går til Femø Idrætsforening. Den sidste lørdag i efterårsferien arrangerer foreningen Femø Lystfisker Mesterskab i samarbejde med Havnehøkeren. I vinterhalvåret tilbyder foreningen gymnastik med instruktør på Femø Kro en gang om ugen. Deltagerne betaler 300 kr. for hele sæsonen. Foreningen afholder kursus i fluefiskeri, svømning m.m., desuden arrangeres cykeludflugter.

Femø Jagtforening

Femø Jagtforening (FjF) af 15-09-1934
CVR-nr.: 36 11 65 36
Askhavnsvej 66 – DK-4945 Femø
Lollands Bank: Reg.nr: 6525 – Konto: 4026 462

FjF bestyrelse:
– Formand: Flemming Bech.
– Næstformand: Kaj Larsen
– Kasserer/sekretær/kontaktperson: Esben Roug, E-mail: esben.roug@mail.dk Mob: 3050 2544
– Bestyrelsesmedlemmer:
– Niels Troels Hansen.
– Torben Frederiksen
– Suppleant:
– Ebbe Jacobsen.

 

Femø Jagtforening afholder årligt to rævejagter i starten af året samt vildspil den første lørdag i november.

Femø Bådelaug

Formand Palle Sørensen /telefon: 4097 3640

Femø Bådelaug varetager interesserne for fastligger bådejere i Femøs Havn.Sammen med havnefoged, beboerforening og Lolland Kommune søger Bådelauget at udvikle miljøet ved Femø Havn.Femø Bådelaug vedligeholder det gamle pakhus Æggeskallen og stiller lokalerne frit til rådighed for gæstesejlere.

Pensionistforeningen

Formand Vagn Pedersen femo@rittavagn.dk 2014 1712

 

Onsdagsmøder i Pensionistforeningen

I vinterhalvåret (fra ca. oktober til april inkl.) holder Pensionistforeningen møde hver onsdag for aktive medlemmer i Præstegården kl. 14-17. Møderne arrangeres af bestyrelsen. Vi synger, drikker kaffe/te, spiller kort og bankospil. Sommetider kan der også være andre aktiviteter på programmet såsom film – lysbilleder – foredrag og andet.  Det er altid en meget hyggelig eftermiddag. Man er velkommen til at dukke op, når det passer en.

Bussen kan bestilles (5471 5040 eller 4028 0040)

Femø´s vandværker

På Femø har vi tre vandværker :

FEMØ VANDVÆRK A.M.B.A.
Stiftet den 06. oktober 1912
Høkerstræde 6, 4945 Femø tlf. 27 20 26 04
femovand@femovand.dk
Bestyrelsen:
29/04/2017
Formand: Hans Jakob Varming tlf. 27 20 26 04
Næstformand: Søren Schack Hansen  tlf. 51 50 70 20
Sekretær: Sv. Aage Christensen tlf. 51 24 25 40
Bestyrelsesmedl.: Flemming Beck  tlf. 30 65 13 26
Bestyrelsesmedl.: Søren Banke  tlf. 40 13 77 57
Suppleanter til bestyrelsen:
1. Palle Marquar Larsen  tlf. 54 64 75 88
2. Vakant
Udenfor bestyrelsen:
Driftsleder: Vagn Pedersen  tlf. 20 14 17 12 og 54 71 54 01
Kasserer: Vagn Pedersen
Revisor: Flemming Westen  tlf. 23 25 17 47

Revisorsuppleant: Hans Peter Juel  tlf. 20 20 16 46 og 55 72 16 46
Daglig drift.
Forbrugerorientering
CVR/SE 31 80 70 18

SØNDERBY VANDVÆRK

BESTYRELSEN

Formand: Søren Schmidt     tel. 20628634

Kasserer: Nils E. Krogh        –    22751435

Best.medl. Flemming Jensen-     23723580

Best.medl. Henning Grenåe –      20467796

Best.mdl. Preben Hansen     –       20842972

LER-Registret : Ib Møllebro Hansen tel. 93885351

Tilsynsførende er ovennævnte Henning Grenåe.

Vandværkets smed er Sønderby Smedie v/ Ole Andersen tel. 54715040

LILLE STRANDGÅRD VANDVÆRK

BESTYRELSEN

Lokalhistorisk Arkiv

Lokalhistorisk Arkivs Hjemmeside

På Femø Lokalhistoriske Arkiv kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser øens historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om Femøs huse, gårde og slægter, fiskeri, skibe, færger og egnens erhvervliv og meget mere.

Interessere du dig for slægtsforskning, lokalhistorie, erhvervshistorie eller en helt fjerde ting, så besøg arkivet. Vi hjælper dig med at finde de informationer, som du søger.

Lokalarkivets dækningsområde er Femø sogn i Lolland kommune.

Åben 2. onsdag i måneden kl. 19.30 til 22.00 fra september til maj.

Eller efter aftale på

tlf  40 97 36 40

Femø Skoleforening

Lille Strandgård Femø

Grundejerforeningen Lille Strandgård Femø, blev stiftet 11 år efter at området blev udstykket til sommerhusområdet Lille Strandgård, nemlig i 1977. Foreningen er upolitisk og tæller 76 parceller, der hver har en stemme på den årlige generalforsamling.

Sommerhusområdet ligger på østsiden af øen ned mod en dejlig børnevenlig badestrand med egen badebro.