Hasteindkaldelse til borgermøde ang. færgefarten. Tirsdag d. 24/9 kl. 17.00 i Præstegården.

Lolland Kommunes spareforslag kan få store konsekvenser for vores færgedriften. Punkter til behandling: Længere overfartstid Tidligere morgenafgang Femøsund skal overnatte i Kragenæs Prisstigninger Punkterne skal behandles/indstilles til godkendelse af teknisk udvalg onsdag d. 25/9 derfor den korte frist.                                                                             Vel mødt                                                                     Inge-Lise og Chris