Her finder du alle arkiverede nyheder.

Lolland kommune køber afløserfærge

Lolland kommune køber afløserfærge Med stor glæde har jeg modtaget nyheden om, at Lolland kommune har erhvervet en afløserfærge, nemlig den færge, som ikke længere skal anvendes til overfarten Kalvehave-Lindholm. Ø-kontaktudvalget har igennem alle årene haft fokus på at informere kommunen om, hvor vanskeligt det er for øboere, erhverv og pendlere, når vi har situationen…

Læs mere

Indkaldelse til stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Femø Havnehøker

Indkaldelse til stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Femø Havnehøker under Corona/Covid19 lørdag d. 6. februar 2021 kl. 14.00 i Det Gule Magasin/eller som videomøde.     Er du interesseret i information om generalforsamlingen, eller vil du tegne andele i Femø Havnehøker eller vil du give et bidrag til at støtte Havnehøkeren eller har du andre spørgsmål…

Læs mere

Femø Pensionistforening December 2020

Covid 19 – DECEMBER 2020 og Femø Pensionistforening Indlægget i TALERØRET NR. 4 – 2020 ANNULLERES HERMED De seneste forlængelser af forsamlingsforbuddet og anbefalingerne om ikke at mødes med andre end familiemedlemmer medfører at Femø Pensionistforening Aflyser al mødeaktivitet indtil videre. Generalforsamlingen i februar udskydes til et senere tidspunkt. Genoptagelse af aktiviteter annonceres på tavlerne…

Læs mere

Corona opdatering 26/10 2020

Kære forening og kulturaktør Da der pr. dags dato er trådt nye Covid-19-retningslinjer i kraft, har vi nedenfor prøvet at udpege de væsentligste ændringer for kultur- og fritidslivet. Mundbind (Gælder fra 29. oktober 2020 til 2. januar 2021.) Steder, hvor offentligheden har adgang, bliver omfattet af et krav om mundbind. På kultur- og fritidsområdet drejer…

Læs mere

Femø Jazz – indkaldelse til generalforsamling

  Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Foreningen Femø Jazz Lørdag den 14. november kl. 13 i “Præstegården”, Kirkehældevej 29, 4945 Femø Alle medlemmer af foreningen har adgang til generalforsamlingen. Stemmeret har alle medlemmer, der senest to måneder inden geralforsamlingen har betalt kontingent. Dagsorden i henhold til vedtægter: Valg af dirigent og referentBestyrelsen foreslår…

Læs mere

Gratis færge for cyklister og fodgængere forlænget resten af året.

Resten af 2020 kan cyklister og gående komme gratis med færgen til Femø, Fejø og Askø.  Tilbuddet hænger sammen med de initiativer, regeringen har taget for at understøtte danskernes muligheder for at afholde sommerferie i Danmark. Ordningen giver mulighed for at statsligt udbudte færgeruter, kommunale færgeruter og private færgeruter, der sejler mellem to danske havne,…

Læs mere

Fartplaner 2020

Ordinær fartplan fra 3.august 2020 – Særplaner til efteråret/værftsophold Ordinær fartplan: Fartplanen med den ændrede beredskabsordning, som var varslet til ikrafttræden 4. juli 2020 træder i kraft som ordinær fartplan fra 3. august 2020. Værftsophold og særplaner:  Der sejles efter særplan d. 30/6 – 1/7. Man kan tilmelde sig Lolland Færgefarts sms-service via hjemmesiden.Fra slutningen…

Læs mere

FBF Corona nyt 13. maj

​Kære alle​Så er både Femø Jazz og Kvindelejren 2020 desværre officielt aflyst på grund af corona-krisen. Femø må i år undvære sommerens to store, pragtfulde, traditionelle arrangementer på øen. Begge kommer stærkt igen i 2021!Herunder pressemeddelelse fra Femø Jazz og nyhedsbrev fra Kvindelejren: Kære alle Sommeren 2020 kommer til at gå over i historien. Ikke…

Læs mere

Generalforsamling FBF

Jeg skrev i fællesmail til jer 21. april 2020, at vi har reserveret 17. maj 2020 kl. 13:00 som nyt tidspunkt for årets generalforsamling. Vi håber, at Coronaudviklingen er så positiv, at det bliver muligt, og derfor indkalder vi nu igen.Vi har modtaget juridisk vejledning fra Ø-sammenslutningen, hvoraf det fremgår, at vi bør udsende ny indkaldelse…

Læs mere

Corona nyt fra FBF

Færgefart: Efter aktiv indsats fra jeres Ø-kontakter i forhold til Lolland Færgefart – og i samarbejde med de andre øer, er der nu åbnet for bestillingsafgange Femø-Kragenæs midt på visse dage. “Corona-fartplanen” fortsætter – med disse ændringer frem til 10. maj 2020. Corona, generalforsamling og “store forsamlinger”: Mange af jer har sikkert hørt/set  nyheden fra regeringen om…

Læs mere

Femø Jazz 2020

Kære alle. Bestyrelsen har netop afsluttet et virtuelt møde, og vi holder et nyt om en uge, tirsdag den 28. april. Det er ingen hemmelighed, at Femø Jazz Festival er økonomisk udfordret i denne krisesituation, og vi kæmper for festivalens overlevelse. Vi arbejder i denne tid med at kigge ind i mulighederne for at søge…

Læs mere

COVID-19 Femø Havn

Lolland Kommune har valgt at følge statsministerens udmelding om, at alt holdes lukket frem til 2. påskedag den 13. april 2020. For Lollands lystbådehavne betyder det følgende: Alle havnekontorer holdes lukkede, – personalet kan træffes på telefoner og mails. Alle toiletter, bad, køkkener, fælleslokaler, vaskemaskinerum og lokaler i øvrigt i vores havnebygninger holdes lukkede. Vand…

Læs mere

Vareture Corona

Varetur – varetur – varetur Vi kører varer ud på Femø fredag men i de her Corona tider udvider vi så vi også kører om TIRSDAGEN på Femø. Første gang vil være tirsdag d. 24/3 og vil forsætte indtil situationen er normal igen. Varebestilling på tlf 51720005 / 40256159 eller mail rene@k-s4943.dk Vh Kragenæs Skibsproviantering.

Læs mere

Kirke / menighedsråd :

Aflysninger Sangeftermiddag og Gudstjeneste. Som følge af situationen vedr. Coronavirus/covid-19 aflyses sangeftermiddagen den 20. marts kl. 14.00 i Præstegården. Ligeledes aflyses gudstjenesten den 22. marts kl. 13.00. Aflysningerne er en beslutning taget af Kirkeministeriet den 12. marts 2020 I beslutningen står bl.a. Regeringen har besluttet, at alle offentlige institutioners indendørs aktiviteter indstilles med øjeblikkelig virkning.…

Læs mere

Corona opdatering

Kære alle, Som følge af de retningslinjer der er udstukket af Sundhedsstyrelsen og Statsministeren, lukker den åbne konsultation på Femø indtil videre. Den officielle udmelding er, at praktiserende læger kun skal behandle akutte patienter. Det vil sige, at man f.eks. ikke må komme og sætte sig i venteværelser for at få målt sit blodtryk. Al…

Læs mere

Ny fartplan

Kære alle Efter en meget vanskelig proces, lykkedes det i slutspurten at nå frem til et tilfredsstillende resultat for alle tre øer – inden for de rammer, som politikerne har udstukket. Sejltiden på pendlerfærger kl. 6.00, 7.10 og 16.05 er berammet til at vare 50 min. Find fartplanen under transportVenlig hilsen Chris og Inge-Lise

Læs mere

Forsøgsordning med indenøs nødberedskab i hjemmeplejen

Vi kan med glæde fortælle, at Lolland Kommune/hjemmeplejen i samarbejde med Femø Beboerforening/Økontaktrepræsentanter har udarbejdet et koncept for et indenøs nødberedskab, som kan træde i kraft i forbindelse med nødkald og situationer, hvor hjemmeplejen ikke kan komme frem (f.eks. akut færgenedbrud – force majeure). I første omgang er det aftalt som en forsøgsordning på Femø i…

Læs mere

Husk at betale kontingent

Kontingent / Abonnement 2020 Det er nu tid til at betale kontingent eller abonnement for 2019. Et medlemskab af beboerforeningen koster 200 kr. Betalingsfrist er 1. februar 2020, hvis man vil opnå stemmeret til FBF generalforsamling. Et medlemskab inkluderer abonnement på Talerøret. Et Fadderskab koster min. 100 kr. Ved betaling af fadderskab støtter man udgivelsen…

Læs mere

Juletræer sælges

søndag d. 15/12 – fra kl. 10-12 fra plantagen på Issemosevej.                                                 Julehilsen                                         Henrik Rasmussen

Læs mere

Demonstration foran Maribo Rådhus.

Der var et flot fremmøde fra Femø, Askø-Lille og Fejø – og med støtte i de humoristiske skilte og det sædvanlige gode humør, lykkedes det også at få en god dialog med byrådsmedlemmer på vej ind til mødet. Argumenterne til politikerne om at tage besparelserne af bordet blev modtaget positivt og med forståelse for vores synspunkter. …

Læs mere

Femø søger købmand

Femø Beboerforening søger en kompetent og iderig person eller et par, der har lyst til at leje, drive og videreudvikle vores købmandsbutik ”Havnehøkeren”. Det 105 m2 store og velholdte købmandslokale ligger på havnen med lystsejlere og færgetrafik, og således tæt på et område, hvor der færdes mange mennesker. Den månedlige leje er pt. 5.318 kr.…

Læs mere

Hasteindkaldelse til borgermøde ang. færgefarten. Tirsdag d. 24/9 kl. 17.00 i Præstegården.

Lolland Kommunes spareforslag kan få store konsekvenser for vores færgedriften. Punkter til behandling: Længere overfartstid Tidligere morgenafgang Femøsund skal overnatte i Kragenæs Prisstigninger Punkterne skal behandles/indstilles til godkendelse af teknisk udvalg onsdag d. 25/9 derfor den korte frist.                                                                             Vel mødt                                                                     Inge-Lise og Chris

Læs mere

Bosætningsmøde

Hvem flytter til Femø og hvorfor? Hvordan går det med bosætningskampagnen på Femø? Hvem er Femøs målgruppe? Hvad er det helt særlige, som Femø har at byde på? Hvor og hvordan finder vi bedst Femøs nye tilflyttere?   Hvis du er nysgerrig efter at få svar på disse spørgsmål – og andre spørgsmål om bosætningskampagnen…

Læs mere

Havnens dag på Femø

Så er programmet til Havnens dag på Femø ude : Havnens dag – nu også på Femø Lørdag d. 25. maj fra kl. 10.00 til 15.00 bliver Femø havn forvandlet til en markedsplads med boder og kaffebord. Her har du mulighed for at sælge lige, hvad du har lyst til. En stadeplads koster kun 20,00…

Læs mere

Beboerforeningen konstitueret

Så har Femø Beboerforenings bestyrelse konstitueret sig efter en vellykket generalforsamling i går, lørdag d. 6/4. 42 stemmeberettigede medlemmer deltog. Marie og Ove var på valg og ønskede ikke genvalg. Nye bestyrelsesmedlemmer blev (uden afstemning) Helle Charlotte Knudsen og Anette Hellwing. Suppleanter blev John Larsen og Marianne Kyhl Engelhardt. Revisorerne Esben Roug og Palle Sørensen…

Læs mere

Godstransport ændringer

Prisændringer vedr. godstransportstøtten til Askø, Fejø og Femø med virkning fra 1. maj 2019. Lolland Færgefart havde i 2018 et merforbrug på godstransportstøtten, hvorfor Tekniskudvalg i Lolland Kommune den 3. april 2019 har besluttet at der skal opkræves fuld persontakst for føreren af lastbiler, sættevogne, traktorer, selvkørende landbrugs/arbejdsmaskiner og varevogne.  Ændringen træder i kraft pr.…

Læs mere

Femøsund dok ophold

I den kommende uge må vi nøjes med Femøsund på billede, for vores kære færge skal til forårstjek. Se Lolland Færgefarts opslag om dok ophold: http://www.lollandfaergefart.dk/ Der er planlagt flg. dok ophold for færgerne i 2019M/F Femøsund Uge 15, 8. april til 11 april. M/F Askø uge 19, 6. maj til 11. maj.M/F Christine Uge…

Læs mere

Landets ældste befolkning

Nyt fra Danmarks Statistik: “Femø Sogn har landets ældste befolkning 1. januar 2019 er der 2.158 sogne i Danmark. Gennemsnitsalderen i sognene spænder vidt. Femø Sogn har den højeste gennemsnitsalder på 69,1 år. Umiddelbart herefter følger Askø Sogn og Nyord Sogn med 67,9 år. Disse tre sogne er øer i det sydsjællandske øhav. I den…

Læs mere